Fiskars höjer utsikterna för 2021 samt ger förhandsinformation gällande det tredje kvartalet

Report this content

Fiskars Oyj Abp  

Insiderinformation

13.10.2021 kl. 08.00 (EEST)

 

 

Fiskars höjer utsikterna för 2021 samt ger förhandsinformation gällande det tredje kvartalet

 

Fiskars höjer sina utsikter för 2021 och förväntar sig nu att jämförbara EBITA år 2021 är 160-170 milj. euro. Enligt de tidigare utsikterna för 2021 som publicerades den 23.6.2021, förväntade sig bolaget att jämförbara EBITA år 2021 skulle vara 140-160 milj. euro.

 

Omsättningen under det tredje kvartalet förväntas vara ca 292 miljoner euro (7-9/2020: 266,7), och jämförbara EBITA ca 38 miljoner euro (39,3). Talen är baserade på preliminär information och är inte reviderade.

 

Förändringen baserar sig på att bolagets finansiella utveckling under årets tredje kvartal överskridit förväntningarna, speciellt mot slutet av kvartalet. En central faktor är att Fiskars hittills framgångsrikt har hanterat utmaningarna i de globala leveranskedjorna, vilket tidigare har lyfts fram som en betydande risk för helårets finansiella utveckling.

 

Säsongsvariationen för både detaljhandeln och konsumentefterfrågan kan fortsättningsvis avvika från det normala, även mot slutet av året. Detaljhandelns kunder kan försöka säkra tillgången till produkter genom att förtidiga sina beställningar från det första kvartalet år 2022 till det fjärde kvartalet 2021. Därtill har utmaningarna som relaterar till störningar i de globala leveranskedjorna samt ökade råmaterial- och energipriser fortsatt. Även om bolaget framgångsrikt har hanterat dessa faktorer, fortsätter de att vara en risk.

 

De uppdaterade utsikterna för 2021:

Fiskars förväntar sig att jämförbara EBITA år 2021 är 160-170 milj. euro.

 

De tidigare utsikterna för 2021 (23.6.2021):

Fiskars förväntar sig att jämförbara EBITA år 2021 är 140-160 milj. euro.

 

 

Fiskars publicerar sin delårsrapport för januari-september 2021 den 29.10.2021.

 

 

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström

Verkställande direktör

 


Media och investerarkontakter:
Kristian Tammela, Director, Investor Relations, tel. +358 40 708 1181


Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.

Prenumerera