Fiskars Oyj Abp nekades prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen gällande beslutet om efterbeskattning

Report this content

Fiskars Oyj Abp   
Insiderinformation
5.3.2021 kl. 16.15 EET

Fiskars Oyj Abp nekades prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen gällande beslutet om efterbeskattning

Den Högsta förvaltningsdomstolen gav inte prövningstillstånd till Fiskars Oyj Abp gällande Helsingfors förvaltningsdomstols beslut från april 2020, som berörde efterbeskattning på basis av den skatterevision som gjordes i bolaget år 2014. I samband med skatterevisionen ålades bolaget betala sammanlagt 28,3 milj. euro i efterskatt samt ränta och skatteförhöjning. Efterbeskattningen gäller bolagets sätt att under senare beskattningsår behandla de koncernlån som efterskänktes år 2003.

”Vi är extremt besvikna på beslutet, eftersom vi ansåg att vi hade en stark bas för prövningstillstånd samt i själva ärendet”, sade Fiskars Groups ekonomidirektör Sari Pohjonen.

Bolaget bokför den ålagda efterskatten på 21,7 milj. euro, räntorna på 6,5 milj. euro samt skatteförhöjningen på 0,1 milj. euro som skatte- och räntekostnader under det första kvartalet 2021. Detta har inte en inverkan på kassaflödet under det första kvartalet 2021, då bolaget betalat efterskatten samt ränta och skatteförhöjning redan under det tredje kvartalet år 2016. Dessa poster inverkar inte på Fiskars Groups utsikter för år 2021.

FISKARS OYJ ABP
 

Media och investerarkontakter:
Koncernkommunikation, communications@fiskars.com
Kristian Tammela, Director, Investor Relations, tel. +358 40 708 1181

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.

Prenumerera

Dokument & länkar