Fleming Properties AB – Halvårsrapport 2023

Report this content

Halvåret januari – juni 2023

 • Koncernens intäkter uppgick till 3 618 (3 373) TEUR
 • Driftnettot uppgick till 2 831 (2 694) TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 78,24 (79,88) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 950 (1 817) TEUR
 • Periodens resultat uppgick till -3 028 (3 172) TEUR
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 210 (2 200) TEUR
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2023-06-30 till 123 600 (136 000) TEUR
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,54 (4,34) ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 63,11 (57,35) %
 • Nettobelåningsgraden uppgick till 56,09 (50,38) %
 • NRV per aktie uppgick till 8,92 (10,72) EUR

Kvartalet april – juni 2023

 • Koncernens intäkter uppgick till 1 794 (1 687) TEUR
 • Driftnettot uppgick till 1 430 (1 334) TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 79,71 (79,10) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 975 (892) TEUR
 • Periodens resultat uppgick till -3 667 (2 268) TEUR
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 520 (1 291) TEUR
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2023-06-30 till 123 600 (136 000) TEUR
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,52 (4,28) ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 63,11 (57,35) %
 • Nettobelåningsgraden uppgick till 56,09 (50,38) %
 • NRV per aktie uppgick till 8,92 (10,72) EUR

För ytterligare information, vänligen kontakta:
John Malmström, verkställande direktör, Fleming Properties AB
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84
john.malmstrom@paretosec.com

Fleming Properties AB i korthet
Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger en kontorsbyggnad i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav ca 90 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Fleming Properties AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2023. För mer information gällande Fleming Properties AB, vänligen besök www.flemingproperties.se och www.spotlightstockmarket.com