Kommuniké från Extra bolagsstämma den 24 oktober 2019 i Fleming Properties AB

Report this content

Vid extra bolagsstämma den 24 oktober 2019 i Fleming Properties AB fattades följande beslut:

  •  Stämman beslutade att välja en styrelse bestående av Hanna Ekdahl, Patrick von Hacht, Erica Magnergård och Thomas Lindström. Hanna Ekdahl ska vara styrelsens ordförande.
  •  Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 1 500 EUR per månad varav 500 EUR ska utgå till styrelsens ordförande och 333 EUR ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR-kontakt

Fleming Properties AB

+ 46 8 402 53 94

sara.williamson@paretosec.com

Robin Englén, VD

Fleming Properties AB

+ 46 8 402 53 84

robin.englen@paretosec.com

För mer information om Fleming Properties AB, vänligen besök www.flemingproperties.com.

Fleming Properties AB i korthet

Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger en kontorsbyggnad i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 90 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar