Storsatsning på tillverkning av avancerade vaccin och biologiska läkemedel i Matfors

Report this content

Det svenska investmentbolaget Flerie Invest gör en stor investering för att utveckla en innovationshubb för avancerade vaccin och biologiska läkemedel i Matfors utanför Sundsvall. Hubben ger Sverige en infrastruktur för processutveckling och storskalig produktion i samverkan med innovativa biotechbolag.

Etableringen sker genom att Flerie Invest har lett förvärvet av Cobra Biologics Matfors AB från amerikanska Charles River Laboratories för cirka 455 mSEK. Det nya bolaget får namnet NorthX Biologics AB.

Flerie Invest avser att investera ytterligare i anläggningen för att skapa en toppmodern innovationshubb för avancerande vaccin och läkemedel som bygger på DNA, RNA, proteiner och celler. Innovationshubben kommer att bli en öppen plattform för samarbeten mellan innovativa biotechbolag och andra aktörer i Sverige, Norden och internationellt.

Genom hubben får Sverige kapacitet för processutveckling och storskalig produktion av avancerade vaccin och biologiska läkemedel. 

"Vi är mycket glada att medverka till en kommersiellt och finansiellt hållbar infrastruktur som gör det möjligt för inhemska och utländska bolag att expandera sin verksamhet i Sverige”, säger Thomas Eldered grundare av Flerie Invest.

Regeringen har gett Vinnova uppdrag att stödja etableringen av innovationshubben i samverkan med NorthX Biologics.

"Genom satsningen på anläggningen i Matfors kommer Sverige att kunna behålla produktion och utveckling av nya läkemedel. Det är en viktig pusselbit för att bygga Sveriges position som en ledande nation inom life science. Innovationshubben för avancerad utveckling och produktion kommer att komplettera Testa Center i Uppsala”. säger Jenni Nordborg, nationell samordnare för life science och chef för regeringens Life science-kontor.

"Testa Center i Uppsala, som har stöd från Vinnova, har hjälpt många innovativa biotechföretag att utveckla nya tillverkningsprocesser som kommer att kunna tillämpas i större skala hos NorthX Biologics”, säger Lotta Ljungqvist, VD för Testa Center.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Thomas Eldered, President Flerie Invest, contact(at)flerie.com, +46 (0)8 55921870
Ted Fjällman, VD NorthX Biologics, media(at)nxbio.com, +46 (0)8 55926888

Om NorthX Biologics AB

NorthX Biologics AB är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på processutveckling och storskalig produktion av avancerade vaccin och biologiska läkemedel. Grunden för bolaget är en anläggning i Matfors som är specialiserad på DNA- och proteintillverkning och idag har 128 högkvalificerade medarbetare och en produktionsyta på 7000 kvm. VD för NorthX Biologics är Ted Fjällman, Partner på Flerie Invest och tidigare VD på bioteknologiföretaget Prokarium som utvecklar vaccin och immunterapi mot cancer. Han har mer än 20 års erfarenhet från life science forskning och bolagsbyggande.

Om Flerie Invest AB

Flerie Invest är ett svenskt investmentbolag inom bioteknologi och läkemedel med kontor i Stockholm och London. Portföljen består av mer än 16 bolag i Sverige, Storbritannien, USA, Nederländerna, Island och Israel. Fokus ligger på investeringar i bolag inom läkemedelsutveckling. Bolaget grundades 2010 av Thomas Eldered, medgrundare till Recipharm som han byggde upp till ett av fem globalt ledande bolag inom kontraktstillverkning av läkemedel. Flerie Invest är en aktiv medlem i SwedenBIO och British Venture Capital Association (BVCA).

Dokument & länkar