FlexLink första kvartalet 2008

Rekord-orderingång under första kvartalet för FlexLink

Oderingången under första kvartalet 2008 uppgick till 369 Mkr vilket är den högsta någonsin för ett första kvartal för FlexLink. Året har inletts med en stark orderingång i USA och Nordeuropa med större order inom kundsegmenten konsumentvaror (FMCG) och elektronik. Försäljningen under första kvartalet uppgick till 297 Mkr (291).

• Orderingången under första kvartalet 2008 var 369 Mkr (325) vilket motsvarar en ökning med 13% jämfört med föregående år.

• Försäljningen under första kvartalet var 297 Mkr (291).

• Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 17 Mkr (4). EBITA-marginalen uppgick till 6% (2%).

• Större projektorder inom segmenten konsumentvaror (FMCG) och elektronik.

• De nyligen introducerade produktplattformarna har fått ett fortsatt mycket gott mottagande på marknaden.FlexLink Group

För vidare information, vg besök www.flexlink.com eller kontakta:

Mattias Perjos
CEO, FlexLink AB
031-337 1626
mattias.perjos@flexlink.com
Klas Ålander
Informationschef, FlexLink AB
031-3372499
klas.alander@flexlink.com

Om oss

FlexLink är en global leverantör av lösningar inom produktionslogistik för tillverkande företag. Lösningarna ger tillverkande företag möjlighet att öka effektiviteten i sina produktionssystem. FlexLink är ett globalt företag med egna säljbolag i 23länder och partners i fler än 60. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Under 2011 hade FlexLink 716 anställda och koncernens omsättning var 1 614 Mkr. FlexLink ingår i Coesia-koncernen som består av 13 företag specialiserade inom tillverkning av automatiserade maskiner, tillhörande produkter och tjänster. Under 2011 omsatte koncernen 1134 M€ och hade 4700 medarbetare, inkl FlexLink.

Dokument & länkar