Halvårsrapport, januari-juni 2002

Report this content

Halvårsrapport, januari-juni 2002 Stark orderingång och ökad lönsamhet i en svag marknad Trots en lägre omsättning lyckades FlexLink öka rörelsens lönsamhet. Rörelsemarginalen, (EBITA) ökade och ett starkt kassaflöde och god likviditet bibehölls. Orderingången ökade under andra kvartalet med 31% jämfört med första kvartalet och med 55% jämfört med fjärde kvartalet 2001. I april förvärvades FPS (Flexible Production Systems), av finska GWS Systems Oy. En helt ny hygienisk transportör för livsmedelsindustrin lanserades, liksom nya produkter för elektronikindustrin. Den starka orderingången under andra kvartalet föranleder en försiktig optimism beträffande resultatutvecklingen under andra halvåret. - Omsättningen uppgick till 544 Mkr (666). - Rörelseresultat före avskrivningar av goodwill (EBITA) uppgick till 70 Mkr (76). EBITA marginalen ökade till 13% (11%). - Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 36 Mkr (47). Resultat före skatt uppgick till -17 Mkr (41) och årets resultat till -14 Mkr (19). Förändringen av resultatet beror huvudsakligen på periodens valutakursförluster som uppgick till 39 Mkr (+22). Majoriteten av dessa kursförluster är orealiserade. - Skuldsättningsgraden uppgick till 1,5 (1,6) jämfört med 1,5 vid utgången av 2001. Vid periodens utgång var soliditeten 30% (28%) jämfört med 30% vid utgången av 2001. - Kassalikviditeten förbättrades till 77% (72%) jämfört med 71% vid utgången av 2001. Den fullständiga rapporten är tillgänglig på www.flexlink.com eller kan rekvireras från Mats Nilsson, på adress nedan. FlexLink startade sin verksamhet 1980 och är en ledande global leverantör av automationslösningar till monterings- och tillverkningsindustrin. FlexLink, med huvudkontor i Göteborg, har 550 anställda i 20 bolag och representation i 50 länder. 2001 var omsättningen 1 290 Mkr. Göteborg den 14 augusti 2002 FlexLink AB För vidare information, v.g. kontakta: Fredrik Jönsson Mats Nilsson VD Informationschef 031-337 1626 031-337 1220 0705-17 1626 0703-77 1220 fredrik.jonsson@flexlink.com mats.nilsson@flexlink.com FlexLink AB, 415 50 Göteborg. Tel 031-337 3100, Fax 031-337 2233. www.flexlink.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00610/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00610/wkr0002.pdf

Dokument & länkar