Flow Interactives vice VD Hans Borneroth nytillträdd ledamot i GEA

Flow Interactives vice VD Hans Borneroth nytillträdd ledamot i GEA Att kunna utnyttja de möjligheter som elektroniska affärer erbjuder är en avgörande faktor för svenskt näringslivs utveckling. Gemenskapen för Elektroniska Affärer (GEA) arbetar för att aktivt bidraga till att göra Sverige framgångsrikt med elektroniska affärer. Branschföreningen IT- Företagen är en av nio huvudmän bakom GEA och representeras i GEA's andra verksamhetsråd, information och utbildning, av Hans Borneroth, vice VD Flow Interactive. IT-Företagen har ledamöter i samtliga av GEA's tre verksamhetsråd. Ulrik Brandén är ledamot i det första verksamhetsrådet för lagstiftning och regelverk. Jimmie Ahrgren, PEBS, är IT-Företagens ledamot i verksamhetsområde tre för teknik och standarder medan Hans Borneroth, vice VD Flow Interactive, alltså är nytillträdd ledamot för IT-Företagen i det andra verksamhetsområdet, information och utbildning. "GEA's verksamhetsområde för information och utbildning är mycket viktig för GEA's verksamhet. Det är av stort värde för den fortsatta tillväxten att elektroniska affärer uppmärksammas på rätt sätt. Vi ser med stor glädje fram emot att få arbeta tillsammans med Hans i dessa frågor och hoppas på ett gott samarbete," säger Mikael von Otter, VD GEA i en kommentar. Hans Borneroth har en bakgrund från såväl traditionell bankverksamhet som aktieanalytiker på Aros Securities, något han hoppas skall komma väl till pass i arbetet med GEA. "Jag ser att det är otroligt viktigt att, i ekonomiska termer, förklara kundnyttan av elektroniska affärer. Det handlar om att visa både nya affärsmöjligheter och kostnadsbesparingar. Dessutom hoppas jag kunna bidraga till att sprida fakta kring elektroniska affärer och förklara nyttan av att göra investeringar i elektronisk handel, " säger Hans Borneroth. Om IT-Företagen Branschföreningen IT-Företagen verkar för en växande IT-användning i Sverige och ger ett betydande stöd till de enskilda medlemsföretagens utveckling genom att befrämja affärsmöjligheter, undanröja hinder och tillhandahålla medlemsservice. Om Flow Interactive Flow Interactive har sedan 1995 utvecklat tjänster inom digital kommunikation med fokus på strategiska lösningar för Internet, extranät, intranät och e-commerce för kunder inom olika marknadssegment. Flow Interactive bygger helhetslösningar med kundens affärsmål och kundnytta i fokus, varför företaget har bred och djup kompetens inom ett antal områden. Flow Interactive innehar kompetens inom nedanstående områden: * förstudier * e-strategi * design och formgivning * programmering (ASP, ColdFusion, Javascript, VB, HTML/DHTML,Java) * systemering * E-commerce B to B, B to C * Intra/extranätsapplikationer * säkerhetslösningar * kryptering av filer, databaser * client/serverprogrammering (C, C++) * databasdesign (Sybase, Oracle, ANSI-SQL) * systemadministration (Unix/Solaris, NT, applikationsservrar, TCP/IP) Exempel på kunder: Bergman & Beving, Bosch Hushållsapparater, Pliktverket, Svenska Unicef (http://www.childemergency.org ), Spara Pengar (www.sparapengar.com), Kiosken (http://www.kiosken.se/ ), yesitworks.com. För ytterligare information, vänligen kontakta: Sven Janson, Informationsansvarig, Flow Interactive, tel. 08-587 191 57 alt. 0709-480 157 Epost: sven.janson@flowinteractive.se Rosemarie Söderström, Verkställande Direktör, Flow Interactive, tel. 08- 587 191 25 alt. 070-796 14 24 Epost: rosemarie.soderstrom@flowinteractive.se Postadress: Flow Interactive AB, 104 25 Stockholm Besöksadress: St: Göransgatan 159, Stockholm Internet: http://www.flowinteractive.se/ ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00670/bit0002.pdf

Dokument & länkar