Analysguiden: "Efterfrågan växer i turbulent kvartal"

Report this content

Flowscape redovisar en tillväxt om 25% under kvartalet, samtligt leverar man ett positivt ebitda-resultat. Med en utökad efterfrågan och nedpressad kurs justerar vi upp riktkursen och ser ett intressant köpläge. 

Covid-19 har kraftigt ökat behovet

Bolagets öppning av nytt kontor i USA har fördröjts till följd av Covid-19 men arbetet har nu påbörjats att sätta upp kontoret och därmed etablera sig direkt på ytterligare en marknad. Förhoppningen är att det Covid-19 anpassade paketet kan, likt de gjort i Storbritannien, få stort genomslag i USA. Den långvariga påverkan av Covid-19 har potential att accelerera omställningen till flexibla kontor, där det är troligt att allt fler kommer arbeta hemma ett par dagar per vecka. Detta innebär även kostnads- besparingar och minskat miljöavtryck, vilket sammanlagt skapar starka argument för Flowscapes produkter och lösningar.

Förlängningar och lönsamhetsmål

Halvåret har hittills varit starkt för Flowscape. Trots att Covid-19 pandemin orsakat störningar på säljarbetet och dragit ut på beslutsprocesser så har bolaget lyckats nå ett antal större ordrar. Ännu mer uppmuntrade är de flertalet förlängningar av avtal om Flowscape nått, vilket är ett starkt kvitto på att bolagets system löser ett viktigt problem. Just nu ser fortsatt tillväxt trolig ut och kombinerat med det uttalade fokuset på att sänka operativa kostnader ser det ljust ut avseende bolagets planer om positivt kassaflöde vid årets slut.

Gynnas av flera trender

Behovet för företagets lösningar är stort och Covid-19 verkar i detta skede endast ha gjort detta behov ännu tydligare. Det är svårt att se att utvecklingen kommande tiden skulle förändras, då hållbarhetstrenderna endast ökar och Covid-19 pandemin både medfört ett behov på kostnads- besparingar men även skapat medvetenhet kring sätt att minska smittspridning. Viktigt kommande perioder är att bolagets satsning i USA tar fart samt en bibehållen hög affärstakt. Lyckas bolaget med detta, kombinerat med att kostnaderna hålls ned enligt kommunicerade finansiella mål, ser chansen god ut att vi får se ett lönsamt Flowscape inom kort. Flowscape är inte ensamma på markanden och konkurrensen hårdnar, men bolagets förmåga att redan idag knyta till sig ett antal större globala företag talar gott för deras framtida möjligheter.

Fortsatt uppsida i aktien

Med hjälp av den DCF-analys med 14 procents diskonteringsränta och 3 procent evighetstillväxt samt relativa jämförelser mot sektorkollegor finner vi fortsatt uppsida i Flowscape med ett motiverat värde i dagsläget på 0,14 – 0,2 kronor. Fortsätter Flowscape leverera stark tillväxt och förbättrat resultat är potentialen stor i bolagets framtida resa.

 

Läs analysen här:

(https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-flowscape-koplage-i-teknikbolaget)

Prenumerera