Analysguiden: Break-even har nåtts

Report this content

Flowscape fortsätter att ta order från storföretag i Sverige och utomlands. Beslut om säljkontor i USA bekräftar potentialen där. Men framförallt nådde bolaget kassaflödesmässig break-even under kv3/2019. Lägre intäktsprognoser för 2020 och 2021 gör dock att riktkursen i Bas-scenariot minskar till 0,13 kronor (0,17).

Flowscapes Smart Office hjälper kontorshyresgäster att effektivt utnyttja sina aktivitets­baserade kontor. Flowscape har redan många nordiska storföretagskunder. En breddning sker mot övriga Europa och nu även Nordamerika där ett eget säljkontor kommer att etableras. Bolaget har redan åtminstone en större referenskund i USA.

Flowscape sköter sin försäljning genom en kombination av egen säljkår och partners. Sedan maj 2018 finns ett femårigt samarbetsavtal med Ericsson, som erbjuder Flowscapes produkter tillsammans med sitt globala IoT-produkt-erbjudande för smarta byggnader riktat mot 350 teleoperatörer. Flowscape har även ingått partnerskap på regional eller global nivå med Atea, Fujitsu, Kinnarps och Ricoh samt med distributörer i övriga Europa. I kv3/2019 tillkom ett samarbete med Vasakronan inom co-working (delade arbetsplatser) i Sverige, där Vasakronan bidrar med 5 ½ miljoner kronor i finansiering i minst ett och sannolikt två år.

Vi bedömer att marknaden för Smartakontorslösningar har potential att växa till cirka 160 miljarder kronor, varav 14 miljarder kronor utgör Flowscape primära marknads­segment. Idag är marknadspenetrationen för s.k. smartakontorssystem endast ett par procent. De kontrakt som signeras löper normalt på tre år, vilket gör att varje affär brukar vara värd nästan dubbelt så mycket som första årets intäkter.

Vi justerar ned våra intäktsprognoser till 50 miljoner kronor år 2020 (65) och 80 miljoner kronor år 2021 (100). Vår riktkurs för aktien enligt Bas-sceneriot minskar då till 0,13 kronor jämfört med tidigare 0,17 kronor.

Läs hela analysen på Analysguiden

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Prenumerera