Analysguiden: En lösning för smarta kontor

Flowscape erbjuder IoT-lösningen Flowscape Smart Office för orientering och effekt­ivt utnyttjande av det aktivitetsbaserade kontoret, normalt med medelstora och stor­företag som kunder. Bolaget har redan omkring 100 kunder i 17 länder. Prognosen är att företaget ska bli kassaflödes­positivt under första halvåret 2019.

Dagens Flowscape bildades efter samgåendet med Crowdsoft Technology i februari/mars 2018. Den dominerande produkten Flowscape Smart Office hjälper medelstora och stora kontors-hyresgäster att utnyttja sina aktivitets­baserade kontor mer effektivt. Flowscape har byggt upp en imponerande krets av främst nordiska storföretagskunder.

Under 2018 beslutade Flowscape att fokusera sin försäljningsorganisation till Norden, medan övrig försäljning ska ske via partners. I maj 2018 meddelades att Flowscape ingår ett femårigt samarbetsavtal med Ericsson, som erbjuder Flowscapes produkter tillsammans med sitt globala IoT-produk-erbjudande för smarta byggnader riktat mot 350 teleoperatörer. Flowscape har även ingått partnerskap på regional eller global nivå med Atea, Fujitsu, Kinnarps och Ricoh.

Vi bedömer marknaden för Smartakontorslösningar har potential att växa till drygt 150 miljarder kronor, varav 14 miljarder kronor utgör Flowscape primära marknads­segment. Idag är marknadspenetrationen för s.k. smartakontorssystem fortfarande endast ett par procent. De kontrakt som signeras löper normalt på tre år, vilket gör att varje affär brukar vara värd nästan dubbelt så mycket som första årets intäkter.

Flowscape har en ansträngd likviditet men vill inte genomföra någon nyemission. Bolaget bör nå kassaflödesmässig break-even under första halvåret 2019. Vi kommer i vårt basscenario fram till ett värde på 0,19 kronor per aktie. Det varierar från 0,09 kronor per aktie i bear-scenariot till 0,29 kronor per aktie i bull-scenariot. Vi har belastat antaget kassaflöde med 5 till 15 miljoner kronor i årliga investeringar.

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Om oss

Flowscape är "the modern office Flowmakers". Genom att erbjuda en toppmodern IoT-teknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har en stark kundbas med över 100 kunder varav fler än 25 multinationella bolag såsom Telenor, Telia och Kinnarps. Bland partnerna finns Atea, Ericsson, Fujitsu, Cisco och Ricoh. Med kontor i Stockholm och London växer teamet med Flowmakers kontinuerligt. Under vintern 2018 gick Flowscape samman med Crowdsoft och kom därmed in på börsen (Spotlight, f.d. Aktietorget). Flowscape Technology ABArne Beurlings Torg 9164 40 KistaStockholm, Sweden+46 (0) 8 409 112 22

Prenumerera