Analysguiden: Internationell expansion

Report this content

Flowscape ökar sin försäljning med en växande kundbas, där de återkommande intäkterna växer mot 45 procent av de totala. Bolaget expanderar sin säljkår genom att öppna kontor i USA och utöka i London. Högre hyror gör att dagens kontor behöver utnyttjas bättre vilket gynnar bolaget.

Flowscape Smart Office hjälper kontorshyresgäster att effektivt utnyttja sina aktivitets­baserade kontor. Flowscape har redan många nordiska storföretagskunder och viktiga referenskunder i Storbritannien och USA. Nu sker en satsning på internationell tillväxt. Bolaget avser att öppna ett och på sikt två säljkontor i USA samt utöka bemanningen i London  och överväger även etablering i andra regioner. Paralllellt säljs bolagets produkt via partnersamarbeten där Europaavtalet med Ricoh känns mest intressant just nu. Flowscapes expansion sker samtidigt som bolagets kostnadsbas har reducerats med 30 procent jämfört med första halvåret 2019. Från 1 oktober 2019 och ett år framåt erhålls cirka 500 tusen kronor i intäkter per månad från Vasakronan för att anpassa produkten till deras nya digitala strategi för kunder.

Det som troligen underskattas när det gäller Flowscape är att bolagets återkommande intäkter som stiger mot 45 procent av bolagets totala intäkter. Givet en till två nya storkunder per år, parallelt med att en utrullning av Flowmap hos bolagets befintliga större kunder på kontor runt om i världen bör företagets återkommande intäktsbas växa på bra framöver. Vi bedömer att globala marknaden för Smartakontorslösningar har potential att växa till cirka 125 miljarder kronor, varav 50 miljarder kronor utgör Flowscape nuvarande fokusmarknader. Idag är marknadspenetrationen för s.k. smartakontorssystem endast ett par procent.

Givet våra prognoser till och med år 2023 ser vi ett motiverat värde i Flowscape-aktien på 15 öre per aktie (tidigare 0,13 kronor). Den riktade företrädesemissionen som ger bolaget 30 miljoner kronor eliminerar den tidigare osäkerheten om kapital-försörjningsbehov och eventuella utspädningseffekter i aktien.

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Prenumerera