Analysguiden: Internationell expansion med momentum

Report this content

Första kvartalet för Flowscape innebar en nettoomsättning på 6,6 miljoner kronor. Analysguiden bibehåller positiv syn på bolaget, med en riktkurs på 0,13-0,17 kronor.

Återkommande intäkter ökar kraftigt

Första kvartalet för Flowscape innebar en nettoomsättning på 6,6 miljoner kronor (6,8). Mjukvaruintäkterna utgjorde 4,1 miljoner kronor av nettoomsättningen under kvartalet. Bolaget uppger i rapporten att de upplever en betydande ökning av de återkommande intäkterna och att dessa, vid kvartalets slut, uppgår till 1,2 miljoner kronor per månad. EBITDA-resultatet för kvartalet kom in på -0,3 miljoner kronor (0,3) och resultatet för perioden uppgår till -6,3 miljoner kronor (-6,4). Bolaget framhåller att skiftet mot återkommande intäkter, vilket uppges vara särskilt tydligt utanför Norden, ligger helt i linje med den utstakade strategin. Återkommande intäkter har potentialen att skapa förutsägbarhet i intäktsflödena till bolaget och säkerställa stabila kassaflöden.

Bolag kommer tillbaka till kontoren

Efter ett år som i hög grad har kännetecknats av hemarbete så börjar långsamt arbetslivet återgå till det normala. Bolaget uppger att den amerikanska och brittiska marknaden redan börjat återgå till kontoren och samma utveckling väntas inom kort i Europa och Kanada. Detta talar för ökad affärsaktivitet på marknaden av två huvudsakliga anledningar. Dels så innebär en avtagande pandemi att affärstempot generellt kommer kunna växlas upp, då fler kundmöten blir möjliga och då bolag återigen påbörjar investeringar. Flowscape befinner sig dock i ett särskild spännande läge i takt med att pandemin avtar. Alltmer pekar på att trenden av hemmaarbete kommer att hålla i sig och fler bolag tittar nu på lösningar för att kombinera hemmaarbete med ett effektivt utnyttjade av befintliga kontorsytor. Här står Flowscape beredda att ta betydande marknadsandelar.

Momentum i den internationella expansionen

Det goda momentum i nya ordrar bolaget upplevt har fortsatt in igenom det första kvartalet. Totalt har bolaget tillkännagivit 10 beställningar under kvartalet. Beställningarna har varit en blandning av både uttökningar av befintliga avtal samt nybeställningar. Genomgående är det tydligt att bolaget upplever momentum i sin internationella expansionsstrategi. Utöver två större ordrar i Sverige har bolaget vunnit affärer i Norge, Nya Zealand, Frankrike, USA och Storbritannien. Efter kvartalet har ytterligare tre ordrar kommit en, varav två är i USA och en till ett större, globalt företag. Särskilt positivt att se är att bolagets satsning i USA verkar ge utdelning. Bolaget öppnade sitt kontor i San Fransisco i höstas och idag har bolaget totalt 25 installationer i Nordamerika. I en intervju med Analysguiden stärker vd Peter Reigo denna syn där han framhåller att indikationer från personalen i USA är att ett antal ordrar kommer nås innan sommaren och ett tjugotal diskussioner förs med potentiella kunder på denna marknad

Bibehåller positiv syn 

Vi väntar oss stabil tillväxt under helåret 2021. Vi beräknar en nettoomsättning för helåret på omkring 36 miljoner kronor, vilket innebär en tillväxttakt på 15 procent. Vi behåller estimaten i stort intakta men justerar ned tillväxttakten något och gör mindre förändringar i kostnadsantagandena. Genom en DCF-värdering, med 14 procents diskonteringsränta, sätter vi riktkursen 0,13–0,17 kronor. Störst risk ser vi i utebliven tillväxt kommande kvartal.

 

Läs analysen här

Prenumerera