Analysguiden: Litet kvar till break-even

Report this content

Flowscape får nya order på sin Smart Office IoT-lösning för det aktivitetsbaserade kontoret. En del av dessa orders avser större internationella kunder, vilket ger potential. Men intäkterna har stampat kring 6 miljoner kronor de senaste tre kvartalen. Vi sänker riktkursen i Bas-scenariot till 0,17 kronor (tidigare 0,18 kronor).

Flowscape Smart Office hjälper kontorshyresgäster att utnyttja sina aktivitets­baserade kontor mer effektivt. Flowscape har redan många nordiska storföretagskunder. En breddning sker mot övriga Europa, där distributörer i bl.a. Schwez, Storbritannien och Österrike har visat intresse. Bolaget har fått sin första stora refrenskund i USA, vilket möjliggör en ökad bearbetning av den amerikanska marknaden.

Flowscape fokuserar sin egen försäljning till Norden, medan övrig försäljning ska ske via partners. Sedan maj 2018 finns ett femårigt samarbetsavtal med Ericsson, som erbjuder Flowscapes produkter tillsammans med sitt globala IoT-produkt-erbjudande för smarta byggnader riktat mot 350 teleoperatörer. Flowscape har även ingått partnerskap på regional eller global nivå med Atea, Fujitsu, Kinnarps och Ricoh. På senare tid har ytterligare distributörer tillkommit i övriga Europa.

Vi bedömer att marknaden för Smartakontorslösningar har potential att växa till cirka 160 miljarder kronor, varav 14 miljarder kronor utgör Flowscape primära marknads­segment. Idag är marknadspenetrationen för s.k. smartakontorssystem endast ett par procent. De kontrakt som signeras löper normalt på tre år, vilket gör att varje affär brukar vara värd nästan dubbelt så mycket som första årets intäkter.

Bolaget tappade cirka 1,4 miljon kronor under kvartal 2/2019 räknat på faktiska intäkter minus kostnader exklusive avskrivningar. Intäktsutfallet i kvartal 2/2019 blev lägre än vi väntat. Men orderingången har föbättrats i juni och juli. Vi justerar ned vår intäktsprognoser med cirka 18 procenet 2019, 13 procent 2020 och 9 procent 2021  Vår riktkurs för aktien minskar i Bas-sceneriot till 0,17 kronor (tidigare 0,18).

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Prenumerera