Analysguiden: Ökat intresse från Europa

Report this content

Flowscape  har över 100 kunder i 17 länder med sin IoT-lösningen Flowscape Smart Office för orientering och effekt­ivt utnyttjande av det aktivitetsbaserade kontoret. Försäljningen under kv1/2019 ökade något men ytterligare ökning hämmades bl.a. av brist på 4G-sensorer. Break-even på kassaflödesnivå kom litet närmare

Företagets dominerande produkt Flowscape Smart Office hjälper medelstora och stora kontorshyresgäster att utnyttja sina mötesrum och aktivitets­baserade kontor mer effektivt. Flowscape har etablerat en omfattande krets av främst nordiska storföretagskunder. En breddning sker nu mot övriga Europa, där distributörer i bl.a. Storbritannien, Schweiz och Österrike visade intresse under kvartal 1/ 2019.

Flowscape fokuserar sin egen försäljning till Norden, medan övrig försäljning ska ske via partners. Sedan maj 2018 finns ett femårigt samarbetsavtal med Ericsson, som erbjuder Flowscapes produkter tillsammans med sitt globala IoT-produk-erbjudande för smarta byggnader riktat mot 350 teleoperatörer. Flowscape har även ingått partnerskap på regional eller global nivå med Atea, Fujitsu, Kinnarps och Ricoh. På senare tid har ytterligare distributörer tillkommit i övriga Europa.

Vi bedömer att marknaden för Smartakontorslösningar har potential att växa till drygt 150 miljarder kronor, varav 14 miljarder kronor utgör Flowscape primära marknads­segment. Idag är marknadspenetrationen för s.k. smartakontorssystem endast ett par procent. De kontrakt som signeras löper normalt på tre år, vilket gör att varje affär brukar vara värd nästan dubbelt så mycket som första årets intäkter.

Flowscape vill undvika att göra nyemission, men marginalerna är små. Bolaget bör nå kassaflödesmässig break-even mellan kvartal 2 och 3/2019 med nuvarande försäljningstakt. Vi justerar endast marginellt vårt basscenario till ett värde på 0,18 kronor per aktie (tidigare 0,19 kronor). Det varierar från 0,08 kronor per aktie i bear-scenariot (0,09 kronor) till 0,29 kronor per aktie (oförändrat) i bull-scenariot.

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Prenumerera