Analysguiden: Ökat intresse från Europa

Flowscape  har över 100 kunder i 17 länder med sin IoT-lösningen Flowscape Smart Office för orientering och effekt­ivt utnyttjande av det aktivitetsbaserade kontoret. Försäljningen under kv1/2019 ökade något men ytterligare ökning hämmades bl.a. av brist på 4G-sensorer. Break-even på kassaflödesnivå kom litet närmare

Företagets dominerande produkt Flowscape Smart Office hjälper medelstora och stora kontorshyresgäster att utnyttja sina mötesrum och aktivitets­baserade kontor mer effektivt. Flowscape har etablerat en omfattande krets av främst nordiska storföretagskunder. En breddning sker nu mot övriga Europa, där distributörer i bl.a. Storbritannien, Schweiz och Österrike visade intresse under kvartal 1/ 2019.

Flowscape fokuserar sin egen försäljning till Norden, medan övrig försäljning ska ske via partners. Sedan maj 2018 finns ett femårigt samarbetsavtal med Ericsson, som erbjuder Flowscapes produkter tillsammans med sitt globala IoT-produk-erbjudande för smarta byggnader riktat mot 350 teleoperatörer. Flowscape har även ingått partnerskap på regional eller global nivå med Atea, Fujitsu, Kinnarps och Ricoh. På senare tid har ytterligare distributörer tillkommit i övriga Europa.

Vi bedömer att marknaden för Smartakontorslösningar har potential att växa till drygt 150 miljarder kronor, varav 14 miljarder kronor utgör Flowscape primära marknads­segment. Idag är marknadspenetrationen för s.k. smartakontorssystem endast ett par procent. De kontrakt som signeras löper normalt på tre år, vilket gör att varje affär brukar vara värd nästan dubbelt så mycket som första årets intäkter.

Flowscape vill undvika att göra nyemission, men marginalerna är små. Bolaget bör nå kassaflödesmässig break-even mellan kvartal 2 och 3/2019 med nuvarande försäljningstakt. Vi justerar endast marginellt vårt basscenario till ett värde på 0,18 kronor per aktie (tidigare 0,19 kronor). Det varierar från 0,08 kronor per aktie i bear-scenariot (0,09 kronor) till 0,29 kronor per aktie (oförändrat) i bull-scenariot.

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Om oss

Flowscape är "the modern office Flowmakers". Genom att erbjuda en toppmodern IoT-teknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har en stark kundbas med över 100 kunder varav fler än 25 multinationella bolag såsom Telenor, Telia och Kinnarps. Bland partnerna finns Atea, Ericsson, Fujitsu, Cisco och Ricoh. Med kontor i Stockholm och London växer teamet med Flowmakers kontinuerligt. Under vintern 2018 gick Flowscape samman med Crowdsoft och kom därmed in på börsen (Spotlight, f.d. Aktietorget). Flowscape Technology ABSaltmätargatan 8113 59 StockholmSweden+46 (0) 8 409 112 22

Prenumerera