Analysguiden: Ett av Europas mest lovande proptech bolag

Med förväntad hög tillväxt ser vi goda möjligheter till positivt nettoresultat redan under 2021. Covid-19 ser vi skapat långsiktiga möjligheter för Flowscape. 

Ett av Europas mest lovande PropTech scale-ups

I maj uppmärksammades Flowscape som ett av 50 europeiska bolag som gått vidare till semifinalen i PropTech Startup & Scale- Up Awards 2020. Tävlingen anordnas av en sammanslutning av europeiska företag med stöd av Europeiska kommissionen för att uppmärksamma och främja digital utveckling inom fastighets- området. Detta är ett tydligt kvitto på Flowscapes ställning på marknaden som en pionjär inom området och belyser ytterligare värdet i de lösningar som de erbjuder.

Stabila nettointäkter

Första kvartalet 2020 uppgick nettoomsättningen till 6,8 miljoner kronor, en marginell ökning från 6,5 miljoner kronor motsvarande kvartal året innan. Rörelseresultatet före avskrivningar, EBTIDA, uppgick till 257 000 kronor (206 000). Flowscape har även tillförts 30 miljoner kronor i expansionskapital i samband med en riktad nyemission, och kassan uppgår till 20,8 miljoner kronor vid kvartalets slut. Sammantaget så fortskrider försäljnings- processerna enligt tidigare, där bolaget dock rapporterar att vissa investeringsbeslut drar ut på tiden till följd av Covid-19. Flowscape betonar dock att inga inköpsprocesser avbrutits. Kvartalet har även inneburit ett antal större affärer.

Covid-19 belyser behovet

De effekter Covid-19 har haft på det ekonomiska läget för många större företag talar också till fördel för Flowscapes Smart Office produkt. Försämrade finansiella resultat innebär att många bolag ser över hur kostnadsbesparingar kan nås och att reducera kontorsytor är ett sätt detta kan genomföras på. Genom att nyttja Flowscapes lösningar kan bolag både analysera hur deras nuvarande kontor nyttjas men även effektivisera användandet av ytorna vid flytt till mindre lokaler.

 

Läs analysen här:

(https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-flowscape-ett-av-europas-mest-lovande-proptech-bolag)

Prenumerera