Analysguiden: Global utrullning av bolagets produkter

Report this content

Stark tillväxt och goda utsikter gör Flowscape väl positionerat för 2021. 

Växer 18 procent under året trots pandemin

Sista kvartalet innebär en nettoomsättning på 8,6 miljoner kronor (7,2), vilket innebär en ökning på knappt 20 procent sedan 2019. Rörelseresultatet landar på 0,1 miljoner kronor (-0,3) och resultatet efter skatt på -5,8 miljoner kronor (-6,7). I linje med bolagets redovisningsprinciper genomförs stora avskrivningar under kvartalet på -5,9 miljoner kronor där ungefär hälften är avskrivning av goodwill efter förvärvet av Flowscape AB under 2018. 2020 slutar därmed nettomsättningen på 31,7 miljoner kronor (26,8), en ökning på 18 procent från 2019. EBITDA landar på 2,4 miljoner kronor (2,2) och resultat efter skatt på -23,3 miljoner kronor (- 24,6). EBITDA fjärde kvartalet är bättre än fjolåret, 0,1 miljoner kronor kontra -0,3 miljoner kronor, men sänks sekventiellt till följd av högre operativa kostnader från lönerevision samt lite högre varukostnader.

Internationell expansion fortskrider snabbt

Bolagets internationella expansion har varit tongivande under året och trots pandemins begränsningar har bolaget stärkt sin internationella närvaro. Flowscape har nu kontor i San Fransisco och har på relativt kort tid lyckats installera sina lösningar på över 25 olika kontor i Nordamerika. Utöver detta har bolaget i fjärde kvartalet tillkännagivit ett antal affärer världen över. Bolaget har vunnit ordrar i bland annat Schweiz, Stockholm och Frankrike, ofta med större globala bolag där potentialen är stor för fortsättningsordrar. Efter kvartalet tillkännager bolaget ytterligare ett antal ordrar, bland annat med en av Sveriges största kommuner, ett globalt konsultbolag i Nya Zeeland, en utökningsorder i Frankrike samt ett större kontrakt i USA. Totalt innebär ordrar under och efter kvartalet intäkter på nästan 7,5 miljoner kronor första året och årliga intäkter därefter på över 1,5 miljoner kronor.

Efterfrågan ökar globalt

De många nya affärer bolaget presenterat är ett tydligt tecken på efterfrågan på smarta kontorslösnignar. Pandemin skapar ökade krav på tekniska lösningar för att hålla avstånd men även belyst det faktum att fjärrarbete fungerar väl. Detta kan skapa långsiktiga förändringar i hur vi arbetar och många bolag effektiviserar och kostnadsrationaliserar nu sina kontor, då lokalkostnader ofta utgör en stor del av kostnadsmassan. Denna utvecklingen är redan tydlig i USA. I San Fransisco, där Flowscape nu har kontor, har flera techjättar såsom Yelp, Dropbox och Pinterest nyligen aviserat stora nedskärningar i kontorsytor. Detta hänförs av bolagen direkt till det allt ökande distansarbetet. Fortsätter denna utvecklingen, särskilt i USA där flexibla arbetsplatser ännu är relativt ovanligt, öppnas en otroligt stor marknad upp kommande år.

Läs analysen här.

Prenumerera