Flaggningsmeddelande

Report this content

Tandläkare Karla Reigo AB (TKR AB) har genom apportemission erhållit 429 977 265 aktier i Crowdsoft. TKR AB innehade före transaktionen inga aktier i Crowdsoft. Efter transaktionen innehar således TKR AB 429 977 265 aktier i Crowdsoft motsvarande 30,33% av röster och kapital. Peter Reigo, VD för Crowdsoft och Flowscape, är delägare i TKR AB tillsammans med sin hustru Karla Reigo.

TKR AB avser att inom 4 veckor begära dispens i enlighet med reglerna om budplikt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Crowdsoft / Flowscape

VD Peter Reigo

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscape.se 

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.

Hemsida: www.crowdsoft.com

Kort om Flowscape AB

Flowscape är ”the modern office flowmaker”. Genom att erbjuda en toppmodern IoT-baserad teknologi, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor.

Flowscape har en stark kundbas med över 60 kunder varav 15 multinationella bolag såsom Telia, Ericsson och Kinnarps. Globala partners inkluderar Fujitsu, Ricoh, Ericsson och Cisco. Med kontor i Stockholm, Karlskrona och London, växer teamet bestående av 30 flowmakers kontinuerligt.

Hemsida: www.flowscape.se

Prenumerera

Dokument & länkar