Flaggningsmeddelande i Flowscape Technology AB (publ)

Report this content

Antalet aktier och röster i Flowscape Technology AB (publ) har ökat från 1 417 487 955 till 1 802 487 955 till följd av de nyemissioner av totalt 385 miljoner aktier som styrelsen beslutade om den 5 februari 2020.

Peter och Karla Reigo har meddelat att ökningen medför att de aktier och röster som Peter och Karla Reigo kontrollerar motsvarar ca 23,85 procent (mot tidigare ca 30,33 procent) av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Ökningen medför vidare att de aktier och röster som
J H Engineering AB kontrollerar motsvarar ca 4,46 procent (mot tidigare ca 5,67 procent) av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Elementa tilldelades 96 000 000 aktier i nyemissionerna som beslutades av styrelsen den 5 februari 2020 vilket motsvarar ett innehav om ca 5,33 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Före nyemissionerna var Elementa inte aktieägare i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscape.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape Technology har en IoT-baserad lösning för det moderna kontoret där huvudfunktionen Flowmap ger en digital överblick av kontoret som möjliggör funktioner såsom rumsbokning och att hitta rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor) och London.

För mer information, besök www.flowscape.se

Prenumerera

Dokument & länkar