Flowscape ändrar datum för årsstämma till 15:e juni.

Report this content

På grund av rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, om möten i större grupper, har Flowscapes styrelse beslutat att skjuta på årets stämma med tre veckor. Detta görs för att så många aktieägare som möjligt skall kunna delta på plats.

Flowscapes plan var att hålla årsstämma den 28:e maj. Eftersom Covid-19 fortfarande sprids snabbt i Stockholmstrakten har Flowscapes styrelse beslutat att skjuta på årets stämma i tre veckor, med förhoppningen att Folkhälsomyndighetens avrådan om möten i större grupper då har lättat. Vi kommer på stämman säkerställa att vi håller det rekommenderade avståndet på 2 meter mellan deltagarna.

Kallelse till stämman kommer gå ut enligt gängse praxis och regler. Årsstämman avses att genomföras på Flowscapes kontor i Stockholm. Tid och plats meddelas senare. Detta meddelande utgör inte kallelse till årsstämman. Kallelsen kommer att publiceras separat.

För aktieägare som anmäler sig till årsstämman och ej kommer kunna närvara på plats kommer möjlighet till röstning via post möjliggöras. Detaljer runt detta kommer framgå av kallelsen till årsstämman.

Flowscape Technologys delårsrapport för första kvartalet 2020 kommer i enlighet med vad som tidigare meddelats att offentliggöras den 20 maj 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscape.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape Technology har en IoT-baserad lösning för det moderna kontoret där huvudfunktionen Flowmap ger en digital överblick av kontoret som möjliggör funktioner såsom rumsbokning och att hitta rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor) och London.

För mer information, besök www.flowscape.se

Prenumerera

Dokument & länkar