Flowscape ändrar datum för årsstämma till 30:e juni

Report this content

På grund av den rådande pandemin och den administrativa belastning den inneburit har Flowscapes styrelse beslutat att ytterligare skjuta på datumet för årets stämma till den 30e juni. Flowscapes styrelse följer utvecklingen och de råd och anvisningar som ansvariga myndigheter rekommenderar. Årsstämmans genomförande kommer att anpassas med hänsyn till detta och för att minimera risken för smittspridning.

Den kallelse som publicerades den 14e maj gäller med undantag för tidpunkten som i stället kommer att vara den 30e juni kl 17.00. Med anledning av detta kommer en ny kallelse att publiceras den 2 juni, fyra veckor före årsstämman. Vi kommer på stämman säkerställa att rekommenderade säkerhetsåtgärder vidtas. Som tidigare meddelats kommer ingen servering att förekomma, ej heller något anförande av VD.

Årsstämman kommer att genomföras på Flowscapes kontor, Saltmätargatan 8 kl 17.00. Detta meddelande utgör inte kallelse till årsstämman.

För aktieägare som anmäler sig till årsstämman och ej har möjlighet att närvara på plats, kommer röstning per post att vara möjlig. Detaljer runt detta kommer framgå av den förnyade kallelsen till årsstämman.

Prenumerera

Dokument & länkar