Flowscape får stororder på rumspaneler från internationell bolagskund

I samband med en pågående global utrullning av Flowscape-systemet hos en internationell bolagskund, har Flowscape fått en stororder på rumspaneler till ett värde av 2 miljoner SEK.

Ordern är en del i ett större ramavtal mellan den internationella bolagskunden och Flowscape, där Flowscape-systemet rullas ut på kundens olika internationella kontor i flera etapper. Den förra ordern, som kommunicerades den 25 januari 2019, gällde mjukvara. I denna etapp är det hårdvara i form av rumspaneler som har beställts i en order värd 2 miljoner SEK.

I samband med ordern kommer rumspanelerna att certifieras för Indien, Kina, Australien, Japan, Ryssland och Singapore utöver de befintliga certifieringarna i Europa och Nordamerika.

”Vi är väldigt glada över att vår rumspanel har blivit en standardlösning för majoriteten av kundens globala kontor. Det ger oss en fantastisk möjlighet till att synas mer, inte minst eftersom produkten blir ännu mer tillgänglig på global nivå via certifieringar på flera stora nya marknader” säger Peter Reigo, VD för Flowscape.

Denna information är sådan information som Flowscape Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019.

För mer information, vänligen kontakta: 

Peter Reigo
VD, Flowscape Technology
Mobil: +46 (0) 70 942 4687

Mail: peter.reigo@flowscape.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape Technology har en IoT-baserad lösning för det moderna kontoret där huvudfunktionen Flowmap ger en digital överblick av kontoret som möjliggör funktioner såsom rumsbokning och att hitta rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor) och London.

För mer information, besök www.flowscape.se

Om oss

Flowscape är "the modern office Flowmakers". Genom att erbjuda en toppmodern IoT-teknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har en stark kundbas med över 100 kunder varav fler än 25 multinationella bolag såsom Telenor, Telia och Kinnarps. Bland partnerna finns Atea, Ericsson, Fujitsu, Cisco och Ricoh. Med kontor i Stockholm och London växer teamet med Flowmakers kontinuerligt. Under vintern 2018 gick Flowscape samman med Crowdsoft och kom därmed in på börsen (Spotlight, f.d. Aktietorget). Flowscape Technology ABArne Beurlings Torg 9164 40 KistaStockholm, Sweden+46 (0) 8 409 112 22

Prenumerera

Dokument & länkar