”Flowscape förutspår stark marknadstillväxt 2022 och framåt” Artikel publicerad i aktiespararnas nyhetsbrev.

Report this content

Pandemin har snabbt förändrat vår syn på kontorsarbete. Personalen vill fortsätta arbeta 3, eller fler, dagar i veckan hemifrån och det kommer accelerera övergången till flexibla arbetsplatser. Denna förändring förväntas gynna marknaden för smarta kontorssystem. Lösningar för bokning av arbets- och parkeringsplatser samt analys av hur kontoren används, kommer driva marknaden. Årlig marknadstillväxt för dessa lösningar förväntas öka till över 30%.

”Marknaden är under snabb tillväxt och det är ett race att både utveckla innovativa nya lösningar och ta marknadsandelar. Flowscape är marknadsledande i Norden och har stark tillväxt på flera marknader både i Europa och Nordamerika. Vårt utvecklingsteam har sedan 2013 drivit denna marknad med ledande innovationer och vi har under senaste året sprungit i frontlinjen när marknaden efterfrågat nya lösningar. Jag tror på konsolidering i marknaden de kommande åren och där kommer Flowscape vara en av nyckelspelarna.” säger Peter Reigo, VD och grundare Flowscape

Läs hela artikeln här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscapesolutions.com

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape är ett Prop-Tech-bolag med en världsledande lösning för social distansering på kontoret, optimering av kontorsytor och en effektivare arbetsdag. Lösningen använder de senaste IoT-sensorerna och inomhuspositionerings-teknologin för att skapa en toppmodern SaaS-lösning för smarta kontor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor samt analys av ytornas nyttjande. Flowscape har även ett kommunikationsverktyg för effektiv områdesspecifik kommunikation till personer i byggnaden eller personer inom ett område i händelse av en kris. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor), Sofia, San Fransisco och London.

För mer information, besök www.flowscapesolutions.com

Taggar:

Prenumerera