Flowscape har fortsatt framgång i Storbritannien

En befintlig kund installerar Flowscape’s system på ytterligare 11 kontor i Storbritannien. Lösningen är en viktig del i kundens strategi att låta medarbetarna återgå till sina kontor på ett säkert sätt efter Covid-19 ”lock down”. Ordervärdet är 1,9 MSEK första året och därefter 830,000 SEK årligen.

”Vi ser ett mycket stort intresse, speciellt i Storbritannien för vårt Covid-19-anpassade erbjudande. Via vår nya digitala marknadsföringsplattform kommer det in flera förfrågningar per vecka. Den här kunden har redan vår smarta kontorslösning i flera länder, och tidigare på tre kontor i Storbritannien. Att de nu väljer att utöka med ytterligare 11 kontor ser vi som ett bevis på nyttan av vår lösning. Flowscape har nu starka referenser på den brittiska marknaden.” säger Peter Reigo, VD och grundare.

Flowscapes lösning är en viktig del i kundens strategi för att säkerställa säkra kontor när kontoren åter öppnas. Bland annat kan arbetsplatserna blockeras digitalt för att begränsa antalet personer på kontoren och säkerställa att de håller minst 2 meters avstånd. En arbetsplats kan bokas av en medarbetare för en hel dag, men kan endast bokas av någon annan efter att den desinficerats. Via Flowscapes system får medarbetaren även en påminnelse att fylla i ett hälsoformulär för att försäkra att smitta inte sprids på kontoret.

Flowscapes lösning kommer även användas för att begränsa antalet personer i mötesrum samt säkerställa en lucka efter varje möte så att städpersonal kan desinficera mötesrummet.

Lösningen hos kund innefattar Flowscapes smarta platsmanagerings- och rumsbokningslösning med rumspaneler, mobil app, web app, kiosk app, Outlook plugin, sensorer, kollegehittaren, vägvisning samt vårt kraftfulla verktyg för analys av kontorsytornas nyttjandegrad.

Efter att för en månad sedan installerat Flowscapes lösning på tre kontor i Storbritannien (se pressmeddelande 2020-06-30), går nu kunden vidare med 11 kontor till. Kunden har idag Flowscapes lösning på flera kontor i USA, Storbritannien, Australien och Sverige.

Denna information är sådan information som Flowscape AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juli 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscape.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape Technology har en IoT-baserad lösning för det moderna kontoret där huvudfunktionen Flowmap ger en digital överblick av kontoret som möjliggör funktioner såsom rumsbokning och att hitta rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor) och London.

För mer information, besök www.flowscape.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar