Flowscape publicerar tillväxtplan: Siktar på att nå 100 MSEK i omsättning 2024

Report this content

Efter ett framgångsrikt 2021 växlar Flowscape nu upp för att möta ökande efterfrågan, drivet av globala övergången till det hybrida arbetssättet. Målsättningen är att öka säljstyrkan, öppna fler lokala kontor och rampa upp digitala marknadsföringen, för att 2024 nå en total nettoomsättning omkring 100 (32.6) MSEK, med ca 55 (18.8) MSEK i årligen återkommande intäkter.

Siffrorna inom parentes avser motsvarande siffror 2021.

Under 2021 var Flowscape speciellt framgångsrika i sin internationella satsning, samt i omställningen till att sälja avtal med större andel återkommande intäkter. Antalet installationer i Nordamerika och Storbritannien ökade 10 gånger och de återkommande intäkterna på dessa marknader tredubblades. Flowscapes totala återkommande intäkter 2021 ökade med 49% och slutade på 18.8 MSEK, på årsbasis. Tack vare god kostnadskontroll och effektiva processer genomfördes denna tillväxt med 2.2 MSEK i positivt kassaflöde och året avslutades med 12.2 MSEK i kassan.

Nu ser Flowscape en ökande efterfrågan, när pandemin verkar leda mot sitt slut och länderna börjar ta bort restriktionerna. Två års arbete hemifrån har drivit fram en banbrytande förändring i kontorsvärlden. Både företag och anställda har sett fördelar med arbete på distans och undersökningar världen över pekar på att de anställda kommer fortsätta arbete två till tre dagar i veckan hemifrån. Detta arbetssätt har kommit att kallas det hybrida kontoret. Denna globala förändring skapar behov av nya digitala lösningar och efterfrågan av Flowscapes produkter för det hybrida kontoret förväntas öka de kommande åren. Därför växlar Flowscape nu upp sin internationella satsning, som påbörjades 2020.

Flowscapes plan för tillväxt bygger bland annat på en kraftig ökning av antalet säljare de kommande åren, med en dubblering under 2022. Förra året tecknade befintliga säljare nya löpande licensordrar med en total årlig intäkt på 9.2 MSEK. Detta förväntas bli betydligt högre med större säljstyrka och en ökande efterfrågan. Flowscape planerar under 2022 också öka lokala närvaron på nyckelmarknader, med ytterligare ett kontor i USA, ett i Tyskland och ett i Norge. Denna expansion planeras fortsätta till fler länder de kommande åren. Marknadsföringsbudgeten planeras öka kraftigt de kommande åren och huvuddelen av den planeras användas på digital närvaro.

Med denna plan är målsättningen att den totala nettoförsäljningen skall stiga till omkring 100 MSEK år 2024, varav cirka 55 MSEK förväntas vara årligen återkommande intäkter. Eftersom nya säljare kommer vara på plats först om några månader förväntas tillväxten 2022 vara lägre än efterföljande år, men ändå nå 30%. Enligt planen förväntas positivt resultatet efter finansiella poster uppnås under senare delen av 2023. Målet är att 2024 nå en EBITDA-marginal på cirka 20 procent.

”Vi är väldigt nöjda med utvecklingen under 2021, trots att det var en global pandemi med stor del av världens kontor stängda. Nu börjar pandemin nå sitt slut och vi ser redan tecken på en ökad efterfrågan av våra produkter. Vi är redo att öka vår internationella närvaro och vår lösning för det hybrida arbetssättet är bland de starkaste på marknaden. Nu siktar vi på att öka synligheten och aktiviteten på marknaden. Det är väldigt spännande att nu få ta svensk spjutspetsteknologi ut i världen.” säger Peter Reigo, grundare och VD för Flowscape.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscapesolutions.com

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape är ett Prop-Tech-bolag med en världsledande lösning för social distansering på kontoret, optimering av kontorsytor och en effektivare arbetsdag. Lösningen använder de senaste IoT-sensorerna och inomhuspositionerings-teknologin för att skapa en toppmodern SaaS-lösning för smarta kontor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor samt analys av ytornas nyttjande. Flowscape har även ett kommunikationsverktyg för effektiv områdesspecifik kommunikation till personer i byggnaden eller personer inom ett område i händelse av en kris. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor), Sofia, San Fransisco och London.

För mer information, besök www.flowscapesolutions.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar