Flowscape Technology AB senarelägger årsstämma

Flowscape Technology har valt att senarelägga sin årsstämma till den 17 juni 2019. Årsstämman avsågs initialt att hållas den 23 maj 2019.

Styrelsen i Flowscape Technology har beslutat att senarelägga årsstämman till måndagen den 17 juni 2019. Årsredovisningen kommer att offentliggöras senast måndagen den 27 maj 2019.

Årsstämman kommer att genomföras i Kista, Stockholm på kvällen. Tid och plats meddelas senare. Detta meddelande utgör inte kallelse till årsstämman. Kallelsen kommer att publiceras separat.

Flowscape Technologys delårsrapport för första kvartalet 2019 kommer i enlighet med vad som tidigare meddelats att offentliggöras den 16 maj 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87
Email: peter.reigo@flowscape.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape är ”the modern office Flowmakers”. Genom att erbjuda en toppmodern IoT-teknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor) och London.

För mer information, besök www.flowscape.se

Om oss

Flowscape är "the modern office Flowmakers". Genom att erbjuda en toppmodern IoT-teknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har en stark kundbas med över 100 kunder varav fler än 25 multinationella bolag såsom Telenor, Telia och Kinnarps. Bland partnerna finns Atea, Ericsson, Fujitsu, Cisco och Ricoh. Med kontor i Stockholm och London växer teamet med Flowmakers kontinuerligt. Under vintern 2018 gick Flowscape samman med Crowdsoft och kom därmed in på börsen (Spotlight, f.d. Aktietorget). Flowscape Technology ABArne Beurlings Torg 9164 40 KistaStockholm, Sweden+46 (0) 8 409 112 22

Prenumerera

Dokument & länkar