Flowscape under sammangående med Crowdsoft – Ericsson utser Flowscape till global IoT-partner

Flowscape går från leverantör till att också bli partner till Ericsson genom ett globalt avtal. Det gör produkterna till en del av deras IoT-ekosystem och betyder att Flowscape exponeras i Ericssons globala kanaler som en godkänd partner. En konsekvens av avtalet är att Ericsson visar upp och använder Flowscapes system på Mobile World Congress, världens största mobilmässa.

Efter drygt ett halvår tar Flowscape klivet över från leverantör till att också bli partner till Ericsson. Det innebär att produkterna integreras i Ericsson IoT Accelerator platform och exponeras i Ericssons kanaler gentemot deras globala kunder. Praktiskt betyder det en kvalitetssäkring där Ericsson både verifierar produkternas kvalitet och att de är kompatibla med Ericssons egna lösningar. Partnerskapet har starkt strategiskt värde men genererar inte automatiskt några affärer varför ordervärde inte kan anges.

"Vi har alltid sett på Ericsson som en drömkund. Att nu växla upp relationen och kunna arbeta gemensamt gentemot världsmarknaden med vårt erbjudande är ännu en dröm som går i uppfyllelse", kommenterar Flowscapes VD Peter Reigo.

Den 26 februari öppnar den 31:a upplagan av Mobile World Congress, världens största mobilmässa som drar över 100 000 deltagare. Ericsson slår på stort och har en 8 000 kvm monter där man, tack vare avtalet, valt Flowscape som partner för att göra besöket i montern mer intressant och lättnavigerat. Med hjälp av Flowscapes stora billboardskärmar och positioneringslösning kommer besökarna att kunna lokalisera var Ericssons 180 teknikexperter befinner sig, exempelvis en 5G-expert, och ta kontakt. Ordervärdet på installationen är 415 000 SEK. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Crowdsoft                                                                                                                      Flowscape

Ordf Henrik Tjernberg                                                                                                    VD Peter Reigo

Tel: +46 70 582 13 04                                                                                                      Tel: +46 70 942 46 87

Email: henrik.tjernberg@msab.com                                                                              Email: peter.reigo@flowscape.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Crowdsoft Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2018.

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.

För mer information, besök www.crowdsoft.com

Kort om Flowscape AB

Flowscape är ”the modern office Flowmakers”. Genom att erbjuda toppmodern IoT-baserad teknologi, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor.

Flowscape har en stark kundbas med över 60 kunder varav 15 multinationella bolag såsom Telia, Ericsson och Kinnarps. Globala partners inkluderar Fujitsu, Ricoh, Ericsson och Cisco. Med kontor i Stockholm, Karlskrona och London, växer teamet bestående av 30 Flowmakers kontinuerligt.

För mer information, besök www.flowscape.se

Om oss

Flowscape är "the modern office Flowmakers". Genom att erbjuda en toppmodern IoT-teknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har en stark kundbas med över 100 kunder varav fler än 25 multinationella bolag såsom Telenor, Telia och Kinnarps. Bland partnerna finns Atea, Ericsson, Fujitsu, Cisco och Ricoh. Med kontor i Stockholm och London växer teamet med Flowmakers kontinuerligt. Under vintern 2018 gick Flowscape samman med Crowdsoft och kom därmed in på börsen (Spotlight, f.d. Aktietorget). Flowscape Technology ABArne Beurlings Torg 9164 40 KistaStockholm, Sweden+46 (0) 8 409 112 22

Prenumerera

Dokument & länkar