Flowscape utforskar innovativa miljöer med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA)

Flowscape var representerat på en workshop inom ämnet "Delningsekonomi i lokaler" vid Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) i Stockholm onsdagen den 6 mars 2019.

Ämne och syfte: Hur kan en lösning för delning av lokaler i Sverige upprättas för att optimera hur människor, företag och offentliga tjänster utnyttjar tillgängliga utrymmen mer effektivt. Fördelarna med detta är resurseffektivitet ur ett grönt perspektiv, skapa innovativa hubbar för ökat samarbete samt kostnadseffektivitet.

Varför Flowscape: Flowscape besitter den tekniska kompetensen inom området beläggningslösningar i fastigheter, tack vare vårt statistiska verktyg FlowManager. I det här verktyget kan man mäta i vilken utsträckning rum och arbetszoner utnyttjas.

Resultat: Workshopen var fylld med intressanta diskussioner, och i slutet av dagen presenterades flera rekommendationer från de olika företrädarna (akademin, privata fastighetsägare, arkitekter, tjänstemän).

Dessa rekommendationer kommer att beaktas av IVA och därefter formas till konkreta planer som kommer att presenteras för politiker, fastighetsägare och andra viktiga beslutsfattare i syfte att omsätta dessa visioner till verklighet!

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape Technology har en IoT-baserad lösning för det moderna kontoret där huvudfunktionen Flowmap ger en digital överblick av kontoret som möjliggör funktioner såsom rumsbokning och att hitta rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor) och London.

För mer information, besök www.flowscape.se

Om oss

Flowscape är "the modern office Flowmakers". Genom att erbjuda en toppmodern IoT-teknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har en stark kundbas med över 100 kunder varav fler än 25 multinationella bolag såsom Telenor, Telia och Kinnarps. Bland partnerna finns Atea, Ericsson, Fujitsu, Cisco och Ricoh. Med kontor i Stockholm och London växer teamet med Flowmakers kontinuerligt. Under vintern 2018 gick Flowscape samman med Crowdsoft och kom därmed in på börsen (Spotlight, f.d. Aktietorget). Flowscape Technology ABArne Beurlings Torg 9164 40 KistaStockholm, Sweden+46 (0) 8 409 112 22

Prenumerera

Dokument & länkar