Marknadsmeddelande 329/17 - Information om företrädesemission i Crowdsoft Technology AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (CROWD) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 27 december 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 28 december 2017. 

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (3) nya aktier, för 0,11 sek (3:2 á 0,11 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 15 januari 2018 till och med den 26 januari 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 15 januari 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 15 januari 2018 till och med den 30 januari 2018.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: CROWD TR
ISIN-kod: SE0010739961
Orderbok-ID: 44E3
CFI: RSSXXR
FISN: CROWDSOFTT/SUBS RTS NL PD 
Första handelsdag: 15 januari 2018
Sista handelsdag: 26 januari 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: CROWD BTA 1
ISIN-kod: SE0010739979
Orderbok-ID: 44E2
CFI: ESNUFR
FISN: CROWDSOFTT/SH
Handelsperiod: 15 januari 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 27 december 2017.

Stockholm den 21 december, 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se

Om oss

Flowscape är "the modern office Flowmakers". Genom att erbjuda en toppmodern IoT-teknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har en stark kundbas med över 100 kunder varav fler än 25 multinationella bolag såsom Telenor, Telia och Kinnarps. Bland partnerna finns Atea, Ericsson, Fujitsu, Cisco och Ricoh. Med kontor i Stockholm och London växer teamet med Flowmakers kontinuerligt. Under vintern 2018 gick Flowscape samman med Crowdsoft och kom därmed in på börsen (Spotlight, f.d. Aktietorget). Flowscape Technology ABSaltmätargatan 8113 59 StockholmSweden+46 (0) 8 409 112 22