Marknadsmeddelande 61/18 - Sista dag för handel med BTA i Crowdsoft Technology AB

Report this content

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie CROWD BTA är den 16 mars 2018. 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: CROWD BTA
ISIN-kod: SE0010739979
Orderbok-ID: 44E2
CFI: ESNUFR
FISN: CROWDSOFTT/SH
Sista handelsdag: 16 mars 2018

Stockholm den 13 mars 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se