Multinationellt bolag väljer Flowscape efter lyckad pilot

Flowscape har vunnit en affär med ett stort multinationellt bolag efter ett lyckat pilotprojekt. Ordern avser bolagets kontor i Nederländerna och omfattar hela Flowscapes Smart Office-utbud med ett värde på ca 1,1 miljon SEK.

Kunden är ett globalt ledande bolag inom sitt industrisegment med kontor i 140 länder. Under 2018 utvärderade kunden ett antal olika leverantörer inom det digitala Smart Office-segmentet innan man bestämde sig för att prova Flowscape under en sex månader lång pilot. Slutresultat blev lyckat och utrullningen i Nederländerna ses som ett möjligt första steg mot ytterligare Flowscape-installationer hos samma kund.

”På Flowscape levererar vi ett ledande Smart Office-system, med fokus på smarta arbetsplatser, smartphone-appar och ett space management-verktyg som ger kunden möjlighet att optimera sina kontorsytor. Denna installation är ytterligare ett bevis på Flowscapes konkurrenskraft utanför den nordiska marknaden för stora kunder med höga förväntningar och krav” säger Anders Malmström, sälj- och marknadschef på Flowscape.

Denna information är sådan information som Flowscape AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2019.

För mer information, vänligen kontakta: 

Anders Malmström
Sälj- och Marknadschef, Flowscape
Mobil: +46 (0) 70 664 3031
Mail: anders.malmstrom@flowscape.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape Technology har en IoT-baserad lösning för det moderna kontoret där huvudfunktionen Flowmap ger en digital överblick av kontoret som möjliggör funktioner såsom rumsbokning och att hitta rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor) och London.

För mer information, besök www.flowscape.se

Om oss

Flowscape är "the modern office Flowmakers". Genom att erbjuda en toppmodern IoT-teknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har en stark kundbas med över 100 kunder varav fler än 25 multinationella bolag såsom Telenor, Telia och Kinnarps. Bland partnerna finns Atea, Ericsson, Fujitsu, Cisco och Ricoh. Med kontor i Stockholm och London växer teamet med Flowmakers kontinuerligt. Under vintern 2018 gick Flowscape samman med Crowdsoft och kom därmed in på börsen (Spotlight, f.d. Aktietorget). Flowscape Technology ABArne Beurlings Torg 9164 40 KistaStockholm, Sweden+46 (0) 8 409 112 22

Prenumerera

Dokument & länkar