Rättelse – förtydligande av revisors uttalande i revisionsberättelse

Bolagets revisor har i Revisionsberättelsen till Årsredovisningen för år 2017 gjort ett uttalande under ”Upplysning av särskild betydelse”.

Revisorns uttalande under rubrik ”Upplysning av särskild betydelse” i Revisionsberättelsen lyder som följer: ”Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på avsnittet ”Risker och osäkerhetsfaktorer” i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Där framgår att koncernen är beroende av att dotterbolagens prognostiserade affärer faller ut enligt önskemål. I fall intäkter inte kan genereras i önskad takt eller ifall expansion av verksamheterna skall ske i en snabbare takt än planerat så kommer bolaget behöva ta in ytterligare extern finansiering. Sådan extern finansiering är vid avlämnandet av årsredovisningen inte säkerställd.

Av revisorns uttalande framgår följaktligen att koncernen är beroende av att dotterbolagens prognostiserade affärer faller ut enligt önskemål samt att om intäkter inte kan genereras i önskad takt eller ifall expansion av verksamheterna skall ske i snabbare takt än planerat så kommer bolaget behöva ta in ytterligare extern finansiering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Crowdsoft & Flowscape

VD Peter Reigo

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscape.se

Om oss

Flowscape är "the modern office Flowmakers". Genom att erbjuda en toppmodern IoT-teknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har en stark kundbas med över 100 kunder varav fler än 25 multinationella bolag såsom Telenor, Telia och Kinnarps. Bland partnerna finns Atea, Ericsson, Fujitsu, Cisco och Ricoh. Med kontor i Stockholm och London växer teamet med Flowmakers kontinuerligt. Under vintern 2018 gick Flowscape samman med Crowdsoft och kom därmed in på börsen (Spotlight, f.d. Aktietorget). Flowscape Technology ABArne Beurlings Torg 9164 40 KistaStockholm, Sweden+46 (0) 8 409 112 22

Prenumerera

Dokument & länkar