Teckna dig för aktier i det nya Flowscape

Teckningstiden för nymissionen i Flowscapes och Crowdsofts sammanslagna bolag noterat på Aktietorget löper mellan den 15–30 januari 2018. Befintliga aktieägare i Crowdsoft har företrädesrätt, men utöver dem erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse för teckning av nya aktier. Läs mer om emissionen och hur man tecknar sig här:Aktietorget

Om oss

Flowscape är "the modern office Flowmakers". Genom att erbjuda en toppmodern IoT-teknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har en stark kundbas med över 100 kunder varav fler än 25 multinationella bolag såsom Telenor, Telia och Kinnarps. Bland partnerna finns Atea, Ericsson, Fujitsu, Cisco och Ricoh. Med kontor i Stockholm och London växer teamet med Flowmakers kontinuerligt. Under vintern 2018 gick Flowscape samman med Crowdsoft och kom därmed in på börsen (Spotlight, f.d. Aktietorget). Flowscape Technology ABArne Beurlings Torg 9164 40 KistaStockholm, Sweden+46 (0) 8 409 112 22

Prenumerera

Media

Media