• news.cision.com/
  • Fluicell/
  • Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO 3 till befintliga aktieägare är bestämd till den 1 november 2021

Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO 3 till befintliga aktieägare är bestämd till den 1 november 2021

Report this content

Som tidigare meddelats har extra bolagsstämma i Fluicell AB (”Bolaget”) beslutat att vederlagsfritt tilldela teckningsoptioner av serie TO 3 till Bolagets befintliga aktieägare. Avstämningsdag för erhållande av teckningsoptioner av serie TO 3 har beslutats till den 1 november 2021.

Extra bolagsstämma i Bolaget beslutade den 18 oktober 2021 att emittera 1 665 586 teckningsoptioner av serie TO 3. Varje teckningsoption ger rätt att under teckningsperioden teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkom Bolaget med skyldighet att vederlagsfritt tilldela teckningsoptionerna till de aktieägare som på avstämningsdagen är aktieägare. Avstämningsdagen har beslutats till den 1 november 2021.

Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie T0 3 kommer att löpa under perioden 16 maj 2022 till och med 27 maj 2022. Tilldelning av teckningsoptioner kommer per avstämningsdagen vederlagsfritt ske till befintliga aktieägare i Bolaget enligt följande: innehav av åtta (8) aktier medför att aktieägare tilldelas en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3.

Emissions beslutet och villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 3 finns i sin helhet tillgängliga på Bolagets hemsida: https://fluicell.com/investor-relations/documents/

Bolaget har för avsikt att teckningsoptionerna av serie TO 3 ska tas upp till handel på Nasdaq First North Stockholm.

Fluicell AB (publ)

STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Mats Jonasson, CFO, +46 (0) 768 70 63 88,mats@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se