Fluicell AB (publ) - årsredovisning för 2019 offentliggjord

Report this content

Fluicell AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019 är offentliggjord. Årsredovisningen finns att tillgå som bifogad fil samt på Fluicells hemsida (www.fluicell.com).

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD,
+46 (0) 763 07 03 27, , victoire@fluicell.com Certified Advisor

Mangold Fondkommission AB | tel: +46 (0)8-50301550 | e-mail: ca@mangold.se.

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550 alternativt via ca@mangold.se.

Prenumerera

Dokument & länkar