• news.cision.com/
  • Fluicell/
  • Fluicell förnyar flera avtal med läkemedels- och bioteknikbolag avseende Dynaflow® Resolve

Fluicell förnyar flera avtal med läkemedels- och bioteknikbolag avseende Dynaflow® Resolve

Report this content

Fluicell AB (”Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Genentech Inc. (”Genentech”) ett globalt bioteknikbolag med säte i USA, har förnyat tre avtal med Bolaget avseende Dynaflow® Resolve. Utöver detta har Gedeon Richter Plc. (”Gedeon Richter”), ett ungerskt multinationellt läkemedelsföretag vars verksamhet i Norden främst är inriktad mot kvinnohälsa, förnyat ett avtal med Fluicell avseende Dynaflow® Resolve. Dessa förnyelser innebär årliga förlängningar genom en automatisk förnyelseklasul av respektive avtal och det arbete som sker inom ramarna för respektive avtal. Värdet för de fyra avtalen uppgår sammanlagt till cirka 450,000 SEK årligen.

VD Victoire Viannay kommenterar:
”Vi är otroligt stolta över den starka relation vi har med våra globala partners inom läkemedels- och bioteknikindustrin. Avtalsförnyelser likt dessa är ett tydligt tecken på Dynaflow® Resolves starka ställning produktens förmåga att tillgodose de behov som finns inom läkemedels- och bioteknikindustrin. Vi ser nu fram emot ett fortsatt samarbete med våra viktiga partners.”

Genentech är ett globalt bioteknikbolag med spetsegenskaper inom läkemedelsutveckling med säte i Kalifornien, USA, och som sedan 2009 är en del av Roche-koncernen. Genentech har cirka 20 000 patent erhållna och över 40 produkter lanserade på marknaden.

Gedeon Richter, med huvudkontor i Ungern, är ett av Centraleuropas största multinationella läkemedelsföretag med över 11 000 anställda. I Norden erbjuder företaget läkemedel och driver forskning inom fertilitet och gynekologi. Det nordiska huvudkontoret finns i Stockholm.

Dynaflow® Resolve är ett instrument som hjälper forskningsinstitutioner med sekundärscreening av läkemedel som påverkar jonkanaler. Fluicell säljer Dynaflow® Resolve genom ett globalt exklusivt licensavtal med Cellectricon AB. Fluicell har utöver Dynaflow® Resolve två etablerade produkter i BioPen®, Bio Biozone 6® och den nyligen lanserade Biopixlar® AER.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® and Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se

Prenumerera