Fluicell lanserar Biozone 6 ™ – en ny nivå inom encells-farmakologi

Report this content

Idag, den 15 mars 2021, lanserar Fluicell AB (publ.) (Fluicell” eller ”Bolaget”) produkten Biozone 6™, enligt tidigare kommunicerad tidsplan. Biozone 6™ är ett nytt koncept inom området för högupplöst encells-farmakologi som möter ett uttalat behov inom läkemedelsforskning av instrument som, med mycket hög precision, kan användas för att studera läkemedelseffekter på individuella celler. Biozone 6™ är resultatet av ett samarbete med Hoffmann-La Roche, ett av världens ledande läkemedelsföretag.

I linje med Bolagets kommunicerade tidsplan lanseras nu Biozone 6™ fullt ut. I likhet med Fluicells övriga produkter bygger Biozone 6™ på avancerad mikrofluidik för encellsbiologi. Instrumentet har en rad fördelar, däribland förmågan att genomföra dos-responsstudier på enskilda celler med mycket hög precision, att kunna undersöka celler direkt i deras naturliga miljö utan behov av cellsortering och möjligheten att undersöka upp till sex olika substanser på en och samma cell, utan risk för kontamination av omgivande lösningar. Därtill har Fluicell tillsammans med Bolagets samarbetspartner, Hoffmann-La Roche, säkerställt en flexibel design, med specialanpassade protokoll, vilket möjliggör anpassning efter användarens specifika behov. Det går till exempel att enkelt kombinera Biozone 6™ med andra kompletterade teknologier för att skapa ett heltäckande arbetsflöde för encellsfarmakologi. Sammantaget kan Biozone 6™ enligt Bolagets bedömning sätta en ny standard för encells-farmakologi och möta behoven inom läkemedelsutveckling och cellbiologisk forskning.

Lanseringen av Biozone 6™ innebär att Fluicell kan erbjuda en portfölj av encellsinstrument som nu inkluderar BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6™. Tillsammans täcker produkterna in en rad användningsområden och målgrupper, från universitet och forskningsinstitut till läkemedelsindustrin.

VD Victoire Viannay kommenterar:

”Fluicells unika know-how inom mikrofluidik visas återigen i och med utvecklingen och lanseringen av Biozone 6™. Liksom våra andra produkter, som Biopixlar®, kan Biozone 6™ bidra till att sätta en helt ny standard inom sitt segment. Vi ser fram emot att accelerera marknadsbearbetning och introducera produkten för en rad olika målgrupper, inte minst inom akademin och bland läkemedelsföretagen.”

Kort om Biozone 6™

Biozone 6 är en ny platform för in situ dos-responsstudier i enskilda celler baserat på Fluicells banbrytande mikroflödesteknologi. Produkten gör det möjligt att exponera enskilda celler för upp till sex olika läkemedel eller sex olika doser av ett och samma läkemedel och är anpassad för att enkelt och flexibelt kunna ta fram meningsfull farmakologisk data från enskilda celler i vävnader eller cellkulturer.

För mer information kring Biozone 6™ vänligen klicka besök Fluicells hemsida https://fluicell.com/biozone-6/ eller ladda ner produktbroschyren https://fluicell.com/wp-content/uploads/2021/03/Biozone-6-brochure.pdf

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®,Dynaflow® Resolve och Biozone 6™ som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se.

Prenumerera

Dokument & länkar