Fluicell offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Report this content

Fluicell AB (publ.) (”Fluicell”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det tredje kvartalet 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.fluicell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

VD Victoire Viannay kommenterar

”Det är med stor glädje och stolthet som vi nu kan konstatera att vi i enlighet med bolagets målsättning har lanserat Biopixlar® efter utgången av tredje kvartalet. Lanseringen har varit mycket framgångsrik och vi har fått ett fantastiskt gensvar vilket inte minst visas genom det stora media intresset för produkten. Biopixlar® är en genombrottsteknologi med en fantastisk kapacitet att skriva ut detaljerad biologisk vävnad som vi tror skall komma till stor nytta för forskare, läkemedelsbolag och patienter. Denna teknologi faller under samma patenterade skydd som vår redan existerande patentfamilj, men utöver dessa befintliga patent så lämnade vi in en patentansökan till det amerikanska patentverket (USPTO) avseende printertekniken förra året. Vi har dessutom upptäckt och nyligen patentansökt molekylära cell-bindare och metoder som gör att Biopixlar® kan printa celler direkt i tre dimensioner med mycket hög precision. Vi anser därför att patentskyddet som vi har byggt upp i flera lager kring Biopixlar® är synnerligen starkt. Som jag ser det handlar lanseringen av Biopixlar® inte enbart om att lansera en ny produkt till marknaden – den har snarare potentialen att öppna upp nya och spännande affärsmöjligheter vilka tar Fluicell till helt nya nivåer.”

Kvartal 3 (1 juli – 30 september) 2019 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 569(287) KSEK
 • Nettoomsättning om 525 (287) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -4 181 (-3 398) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 316 (-3 505) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -4 278 (-3 518) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,57 (-0,47) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -3 970 (-4 345) KSEK

Delåret (1 januari – 30 september) 2019 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 897(1 024) KSEK
 • Nettoomsättning om 1 853 (1 024) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -12 662 (-9 806) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -13 045 (-10 025) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -12 976 (-9 960) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,73 (-1,33) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 793 (-8 403) KSEK

Händelser under det tredje kvartalet 2019

 • I juli 2019 genomfördes flera demonstrationer med BioPen® System på Bioimaging center i Storbritannien.
 • Den 16 juli 2019 förnyades uthyrningsavtalet avseende Dynaflow® Resolve Silver Chip med Genentech, USA.
 • Den 18 juli 2019 utsåg Fluicell ett Scientific Advisory Board.
 • Den 30 juli 2019 sålde Fluicell, genom distributören NPI Electronics GmbH, ett Biopen system till Graz University i Österrike.
 • Den 1 augusti 2019 publicerades den vetenskapliga artikeln Molecular Lipid Films on Microengineering Materials i tidsskriften Langmuir, vilken involverade BioPen® Prime System. Studien genomfördes av Prof. Gözen vid Oslos universitet.
 • Den 26-27 augusti deltog Fluicell på evenemanget TERMIS-EU Workshop-3D bioprinting in Cancer Research i Nantes, Frankrike.
 • Den 9 september sålde Fluicell BioPen®-förbrukningsvaror till Rockefeller University/HHMI.
 • Den 12 september sålde Fluicell ett Dynaflow® Resolve chip till Oblique Therapeutics AB för forskning som ska utföras på Karolinska Institutet. 
 • Den 12-14 september deltog Fluicell i den vetenskapliga konferensen International KV7 Channels Symposium 2019 i Neapel, Italien.
 • Den 17 september meddelade Fluicell att bolaget har mottagit en köprorder från Children’s Hospital of Philadelphia gällande BioPen® System.
 • Den 20 september publicerades en ny artikel med titeln Styrene maleic acid copolymer induces pores in biomembranes i tidsskriften Soft Matter där BioPen® Prime System används. Studien genomfördes av Prof. Gözen vid Oslos universitet.
 • Som tidigare har kommunicerats under 2019, har Fluicell och Oblique Therapeutics ett pågående samarbete avseende R&D, vilket har fortskridit under tredje kvartalet.

Nya rekryteringar

 • Den 16 september rekryteras Dr. Jonas Hannestad som Scientific Marketing Specialist.

Händelser efter periodens utgång

 • Den 1–2 oktober deltog Fluicell på de fransk-svenska Life Science-dagarna i Paris, ett investerings- och samarbetspartnersmöte organiserat av Business Sweden.
 • Fluicell meddelar den 22 oktober att en ny patentansökan kring bioprinting fastställer lanseringen av Biopixlar® till den 6 november. I samband med detta släpper Fluicell en teaser avseende produkten. 
 • Fluicell lanserade Biopixlar® den 6 november 2019.
 • Under den 5 och 6 november genomförde Fluicell demonstrationer av Biopixlar® och BioPen® på Edingburgh University.
 • Den 12 november genomförde Fluicell en demonstration av BioPen® på Roche i Schweiz
 • Den 12 november mottog Fluicell en köporder from BSYS (Biological Monitoring Systems Switzerland) på ett Dynaflow® Resolve chip
 • Den 15 november förnyade Fluicell avtalet gällande Dynaflow Resolve Gold med Orion Pharma.
 • Den 18 november presenterade Fluicell på Sedermeradagen Stockholm.

För fullständig delårsrapport, se bifogad PDF eller http://fluicell.com/financial-reports/.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, 0725654205, victoire@fluicell.com

Mats Jonasson, CFO, 0768706388, mats@fluicell.com

Denna information är sådan information som Fluicell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2019.

Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550 alternativt via ca@mangold.se.

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar