• news.cision.com/
  • Fluicell/
  • Fluicell stärker ledningsgruppen genom att rekrytera en Chief Business Development and Sales Officer

Fluicell stärker ledningsgruppen genom att rekrytera en Chief Business Development and Sales Officer

Report this content

Fluicell AB (”Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har stärkt sin ledningsgrupp genom att anställa Nelson Khoo som Chief Business Development and Sales Officer. Nelson Khoo kommer att arbeta med affärsutveckling och ansvara över att finna nya strategiska partnerskap och samarbetspartner för att accelerera kommersialiseringen av Fluicells terapeutiska program. Nelson Khoo kommer även att ta över ledarskapet för Fluicells säljorganisation med mandatet att stärka Fluicells marknadsställning och kommer att ersätta Matija Rojnik som lämnar Bolaget i maj.

Som ett led i Fluicells satsningar inom regenerativ medicin stärker nu Bolaget organisationen med expertis och kunskap av kommersialisering inom biotechindustrin. Som Chief Business Development and Sales Officer kommer Nelson Khoo att ansvara över att forma strategiska partnerskap och samarbeten för att accelerera kommersialiseringen av Bolagets program inom regenerativ medicin. Nelson Khoo har betydande entreprenöriell erfarenhet från ledande positioner med inriktning mot kommersialisering och affärsutveckling från flera olika biotechbolag samt en bakgrund som forskare vid Umeå universitet inom cancerforskning och diagnostik.

VD Victoire Viannay kommenterar:
”Vi kan med glädje meddela att Fluicell har stärkt organisationen genom att rekrytera Nelson Khoo. Med sig har han bred erfarenhet från olika ledarroller inom flera biotechbolag. Säljteamet är en av våra viktigaste komponenter i vår tillväxt och vi optimerar kontinuerligt vår verksamhet, vår positionering och våra marknader. Därför är det extra spännande att vi nu stärker organisationen med en Chief Business Development and Sales Officer med fokus på strategiska partnerskap och samarbeten. Nelsons omfattande erfarenhet från biologisk forskning kommer vara en stor tillgång för Fluicells vidare avancemang inom såväl produktförsäljning som regenerativ medicin. Vi välkomnar Nelson till vår ledningsgrupp och kommer att uppskatta hans kunskap och bidrag när vi nu accelererar kommersialiseringen av vårt program inom regenerativ medicin.

Jag vill samtidigt tack Matija Rojnik som spelat en viktig roll i Fluicells etablering på bioprintinggmarknaden och önskar honom all lycka och framgång i sin nya roll.”

Nelson Khoo kommenterar:
”Fluicell är ett väldigt spännande bolag med unik teknologi och stor kommersiell potential. Bolaget har möjligheten att inta en ledande position inom life science genom en kombination av innovativa forskningslösningar och avancerade terapiläkemedel och jag ser mycket fram emot att vara en del av resan.”

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® and Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se