Idag inleds teckningstiden i Fluicell AB

Idag, den 16 mars 2018, inleds teckningstiden i Fluicell AB (”Fluicell” eller ”Bolaget”). Teckningstiden löper till och med den 29 mars 2018. Vid fulltecknad nyemission tillförs Fluicell 32,7 MSEK före emissionskostnader. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns att tillgå på Fluicell och Mangold Fondkommissions respektive hemsidor (www.fluicell.com och www.mangold.se).
 
Anmälningsperioden är 16 mars – 29 mars 2018

Anmälan om önskan att teckna aktier i Fluicell ska ske genom
• Anmälningssedel som finns tillgänglig på Fluicells hemsida, www.fluicell.com, samt på Mangolds hemsida www.mangold.se.
• Elektronisk teckning med bank-ID på Mangolds hemsida www.mangold.se

Investerarträffar
Anmälan om önskat deltagande vid investerarträffar ska ske genom e-post till hugo.billgren@mangold.se.

23 mars 2018
Investerarträff hos Mangold i Stockholm, Engelbrektsplan 2
11:30-12:30

26 mars 2018
Investerarträff i Göteborg, exakt plats meddelas senare
12:00-13:00

27 mars 2018
Investerarträff i Malmö, Hotell Savoy, Norra Vallgatan 62
12:00-13:00

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, 0725654205, victoire@fluicell.com
Mats Jonasson, CFO, 0768706388, mats@businesscontrolpartner.com

Fluicell AB 
Biotech Huset, Arvid Wallgrens Backe 20, SE-413 46 Göteborg
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Taggar:

Om oss

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550 alternativt via ca@mangold.se.

Prenumerera