• news.cision.com/
  • Fluicell/
  • Ytterligare försäljningsframgångar i Kina, universitetssjukhus lägger order på BioPen ®

Ytterligare försäljningsframgångar i Kina, universitetssjukhus lägger order på BioPen ®

Report this content

 Fluicell AB (publ.) (Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget mottagit en köporder på ett BioPen® System från det framstående universitetssjukhuset Chongqing Xinqiao Hospital i Chongqing via Beijing Longfujia Life Sciences Ltd, en av bolagets distributörer i Kina. Ordervärdet uppgår till 14 000 EUR i en engångssumma.  

VD Victoire Viannay kommenterar:

”Den kinesiska marknaden är oerhört viktig för Bolaget och vår framtida tillväxt. Med försäljningen av ett BioPen® System till ett mycket framstående universitetssjukhus stärker vi vår närvaro i Kina ytterligare. Det faktum att försäljningen i Kina, involverar key opinion leaders ser vi som extremt viktigt och ytterligare en bekräftelse på det stora intresset för våra produkter bland ledande aktörer i en viktig tillväxtmarknad.”

Om Chongqing Xinqiao Hospital (Second Affiliated Hospital of Third Military Medical University)

Chongqing Xinqiao Hospital är ett framstående universitetssjukhus som integrerar klinisk utveckling och forskning, undervisning och militärtjänstgöring. Det betraktas som ett av de ledande universiteten i Kina.

Kort om BioPen® System

BioPen® System är en plattformslösning som gör det möjligt för forskare att specifikt utsätta enskilda celler, delar av celler och vävnader för mycket små mängder av läkemedel. Serien består av BioPen® PRIME och BioPen® FLEX, som är utformade för att passa de två vanligaste typerna av mikroskop i laboratorieforskning. Bägge produkterna är skräddarsydda för att möjliggöra kostnadseffektiv läkemedelsutveckling och medicinsk forskning. De är främst riktade mot forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikföretag. Fluicells produkter finns idag i mer än 12 länder världen över genom ett nätverk av distributörer. Bolaget avser att expandera sin distribution på strategiskt utvalda marknader och utvärderar kontinuerligt lovande distributionspartners som delar Fluicells värderingar och vision.

För mer information, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se.

Prenumerera

Dokument & länkar