Delårsrapport januari -juni 2004

Delårsrapport januari -juni 2004 Fortsatt tillväxt · Koncernens nettoomsättning för första halvåret uppgick till MSEK 61,8 (0,0). Omsättningen är helt hänförlig till flygverksamhet under perioden mars - juni. · Resultatet för första halvåret uppgick till MSEK -68,6 (-0,9). Resultatet är belastat med kostnader hänförliga till tiden före flygstart samt med uppstarts- och introduktionskostnader av engångskaraktär totalt uppgående till ca MSEK 23. Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till SEK -0,37 (-0,04). · Fly Me genomförde under juni en företrädesemission som tillför MSEK 54 före emissionskostnader. · Kabinfaktorn ökade från 40,7% under mars och april till 51,3% under maj och juni. Händelser efter första halvårets slut: · Fly Me har i offentlig upphandling utvalts som förstahandsalternativ för Statens resande mellan Stockholm - Göteborg och Stockholm - Malmö. Avtalet omfattar Regering, Riksdag samt statliga myndigheter och verk. · Avtal har träffats med Falcon Air om hyra av extra flygkapacitet vilken kommer att utnyttjas främst under högtrafik morgon och kväll. · Från och med september har antalet avgångar under attraktiva morgon- och eftermiddagstider ökats med 75%. · Kabinfaktorn ökade under juli månad till 60,1%. FlyMe är ett lågkostnadsbolag som med Stockholm som nav flyger till/från Göteborg, Malmö och Helsingfors till priser från 195 kr. Alla biljettpriser är inklusive skatter och avgifter. Fly Me's samtliga biljetter är fullt ombokningsbara. För ytterligare information kontakta: Anders Holst, VD, FlyMe Europe AB (publ) anders.holst@flyme.com Mobil: +46 (0)73 682 22 30 Tel vxl. +46 (0)31 301 10 00 www.flyme.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/13/20040813BIT21610/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

FlyMe är ett flygbolag med modern lågkostnadsstruktur. Med egen flygoperation, låga kostnader och biljettbokning via Internet kan FlyMe erbjuda låga biljettpriser. Med Stockholm som nav flyger FlyMe till Göteborg, Malmö och Helsingfors. FlyMe noteras på Stockholmsbörsens Nya Marknaden.

Dokument & länkar