Delårsrapport januari -september 2004 Fly Me Europe AB (publ)

Delårsrapport januari -september 2004 Fly Me Europe AB (publ) FlyMe växer vidare · Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till MSEK 114,9. Omsättningen är hänförlig till flygverksamhet under perioden mars - september. · Resultatet för perioden uppgick till MSEK -97,3. Resultatet per aktie för perioden uppgick till SEK -0,38. · FlyMe uppnådde under september en marknadsandel om 20,4 procent på Sveriges mest trafikerade inrikeslinje, Arlanda - Göteborg och 22.6 procent på linjen Arlanda - Malmö, Sveriges näst mest trafikerade. · Under september startade FlyMe en ny flyglinje mellan Arlanda och Helsingborg/Ängelholm. Händelser efter periodens slut: · För oktober månad kan FlyMe redovisa positivt kassaflöde från rörelsen om 5,2 MSEK inklusive förändringar i rörelsekapital. · I avsikt att finansiera ytterligare expansion och att öka kapitalmässig säkerhetsmarginal har styrelsen beslutat genomföra en nyemission om 129 MSEK. Denna emission, förutsatt godkännande vid extra bolagsstämma den 25 november, genomförs med företräde för befintliga aktieägare och är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. FlyMe är ett lågkostnadsbolag som med Stockholm som nav flyger till/från Göteborg, Malmö, Helsingborg/Ängelholm och Helsingfors. Alla biljettpriser är inklusive skatter och avgifter och biljetterna är fullt ombokningsbara. För ytterligare information kontakta: Anders Holst, VD, FlyMe Europe AB anders.holst@flyme.com Mobil: +46 (0)73 682 22 30 Tel vxl. +46 (0)31 301 10 00 www.flyme.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/05/20041105BIT20890/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

FlyMe är ett flygbolag med modern lågkostnadsstruktur. Med egen flygoperation, låga kostnader och biljettbokning via Internet kan FlyMe erbjuda låga biljettpriser. Med Stockholm som nav flyger FlyMe till Göteborg, Malmö och Helsingfors. FlyMe noteras på Stockholmsbörsens Nya Marknaden.

Dokument & länkar