Det aktiva taket… tänk om det fanns liv uppe på taken!

Report this content

Med ökade krav på fler grönytor och krafigt ökande markpriser i främst de större städerna finns ett stigande intresse att använda ”döda” takytor till aktiva ytor och därmed öka värdet för fastigheten både för brukare och ägare. Men med detta kommer också ökade krav på underliggande konstruktioner som t.ex vatten och ångtäthet samt risk för brandgasspridning.

Förtätning av bebyggelse och krav på bibehållna funktioner i byggnader skapar incitament till att hitta nya lösningar. Ett bra exempel på detta är Sydhavnsskolen i Köpenhamn där skolgården fick placeras på byggnadens tak. Ytterligare exempel är Malmö stad som under våren 2019 håller på att bygga den nya Molnets Förskola där skolgården på 2650 m2 kommer ligga ovanpå taket till en befintlig Lidl Butik. För att öka rehabilliteringen och skapa glädje trots att man är på sjukhus, så beslutades att taket utanför barnkliniken på Central sjukhuset i Kristianstad skulle byggas om till en taklekplats.

Skolgrde p taket istllet fr p marken

Bild: Sydhavnsskolen aktiva tak, Köpenhamn, Danmark

”Tänk om vi kunde använda våra tak i städerna till något annat än bara paraply för byggnaden, säger Peter Hellqvist, Försäljningsdirektör, FOAMGLAS Nordic AB.”

Tänk dig en skolgård, park, en pool eller till och med en fotbollsplan på ditt tak. För denna typen konstruktioner måste riskerna minimeras från t.ex. läckage och mekanisk påverkan på underliggande byggnad. Förutom att risken för läckage är högre för aktiva tak än på andra typer som kan leda till kostsamma reparationer och renoveringar finns även risk för missnöjda brukare.

Takpark ovan 30000m2 shoppingcenter i Malm

Bild: 30,000 m² Takpark på Empoia Shoppingcenter , Hyllie, Malmö

Att skapa miljöer med aktiva tak kräver material- och systemval som garanterar en hållbar konstruktion. Med FOAMGLAS® värmeisolering och FOAMGLAS® Kompaktmetod skapas isolerlösningar med högsta säkerhetsstandard. Med det fås ett vattentätt och tryckhållfast isolersystem som säkrar vatten- och ångtäthet samt minskar risken för brandgasutveckling (FOAMGLAS isolering klassas som obrännbar – klass A1) och även en bevisad hållbarhet på minst 50 år.

Är du nyfiken på hur du kan ändra utnyttjandet på just ditt tak och låta dig inspireras? Besök oss på FASTIGHETSMÄSSA i Stockholm den 6 -7 Mars på Kista mässan. Vi finns i monter P:08

Peter Hellqvist, Försäljningsdirektör, FOAMGLAS Nordic AB, tel. 0733 - 44 24 26. peter.hellqvist@foamglas.se

Björn Ask, Marknadschef,  FOAMGLAS Nordic AB, tel. 0701 – 48 91 46. bjorn.ask@foamglas.se

FOAMGLAS® tillverkas av Pittsburgh Corning, världens främsta producent av cellglasisolering som ägs av Owens Corning med säte i Toledo,USA. I Europa är man representerade av egna försäljningsbolag och agenter och med huvudkontor i Belgien. Bolaget har i produktionsenheter i Belgien och Tjeckien. I Norden representeras företaget av dotterbolaget FOAMGLAS Nordic AB med säte i Stenkullen utanför Göteborg . Hemsida: www.foamglas.se och www.koljern.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Tänk om vi kunde använda våra tak i städerna till något annat än bara paraply för byggnaden
Peter Hellqvist