Foamglas och Koljern bygger för framtiden

Report this content

Sedan 1 april 2020 är Koljern, som tidigare varit en del av Foamglas Nordic AB, ett eget företag under namnet KJ Nordic AB.  Produkterna bygger fortfarande på Koljern®-tekniken och materialet i elementen är cellglasisolering från Foamglas®. Bakom satsningen står Henning Eliasson, Niklas Holmquist och Fredrik Andersson. Medpartner och teknisk ansvarig är även Kim Mård med lång erfarenhet från Koljern. Målet är att utveckla produkter och lösningar för ett mer hållbart byggande - för hus, människa och miljö. 

Peter Hellqvist som är försäljningsdirektör på Foamglas Nordic AB är övertygad om att en ökad kunskap om Koljerns fördelar kommer att leda till en kraftig efterfrågan i framtiden.

-Vi ser hur samhället i stort efterfrågar hållbara och energieffektiva lösningar. Detta gäller såklart även för byggbranschen. För många av uppdragsgivarna och byggföretagen är låga CO2-utsläpp den viktigaste aspekten att ta hänsyn till vid nybyggnation. Ska man kunna möte klimatmålen är denna prioritering nödvändig. Koljerns unika lösning och Foamglas cellglasisolering bidrar till ett hållbart och energieffektivt byggande som möter framtidens krav. 

Kim Mård, tidigare ansvarig för Koljern i Foamglas regi, är numera anställd av KJ Nordic AB i rollen som Teknisk ansvarig och han ser ljust på framtiden.
 
-Det finns många spännande projekt där KJ Nordic AB är involverade. Den stora efterfrågan på fossilfritt byggande gagnar både Koljern och Foamglas®. Även om vi är separata bolag kommer vi att kunna dra nytta av varandras kunskaper och kontakter

 

Koljern

 

Långsiktigt hållbart byggande

FOAMGLAS® är ett cellglasisoleringsmaterial med utomordentliga ålders- och beständighetsegenskaper. Materialet framställs av returglas, glasråvara samt kol och innehåller miljontals hermetiskt slutna glasceller som ger både låg vikt och hög isoleringsförmåga.

Med sina unika egenskaper klarar FOAMGLAS® Cellglasisolering de mest krävande byggnadsmiljöerna. Utöver konstruktionsmässiga fördelar ger FOAMGLAS® Cellglasisolering låga, eller inga underhållskostnader under byggnadens livslängd och bidrar även till att säkra låga energikostnader. Materialet är fullständigt vattentätt, säkert mot ångdiffussion och släpper inte igenom fukt men har samtidigt en hög tryckhållfasthet. På grund av sina egenskaper bidrar FOAMGLAS® till ett hållbart långsiktigt byggande. Foamglas är en del av Owens Corning.
 
Koljern®-tekniken är en unik, patenterad metod där det färdiga materialet blir en byggkomponent med många fördelar. Inte minst för den som vill bygga energiklokt. De hållbara glaselementen tillverkas helt i naturmaterial: cellglasskivor och plåtlättbalkar med olika beklädnader.
 
Koljern erbjuder byggelement för grund, vägg, tak och terrass – hela husets klimatskärm. Det ger ett friskt hus byggt av ett material som är underhållsfritt och formstabilt. Materialet har lång hållbarhet, god tryckhållfasthet och bär upp stora laster. Eftersom det inte behövs någon uttorkning blir byggtiden kortare. Samtidigt blir det en god arbetsmiljö utan risk för allergier och tunga lyft. 
 

Media

Media