Hur skulle det vara om ... eld och rök inte hade någon chans.

Report this content

I detta uttalande vill FOAMGLAS® understryka vikten för hela byggsektorn – och speciellt för dem som har inflytande inom den – av att välja att använda oantändlig isolering.  

Peter Hellqvist, försäljningsdirektör vid FOAMGLAS® Nordic AB, understryker att följderna av många brandincidenter kan minimeras om man ägnar mer uppmärksamhet åt användning av brandsäkra material. ”Sedan 1942 har FOAMGLAS® tillverkat isoleringsplattor av glas och har som målsättning att främja användning av brandsäkra byggmaterial”, säger Peter Hellqvist.  

Brand har alltid förödande konsekvenser

”Varje brand är en katastrof. Incidenter är naturligtvis ännu mer katastrofala om omständigheterna är så olyckliga att det förekommer offer. Förutom direkta brännskador förekommer de skadliga effekterna av rök och giftiga ångor. I händelse av brand uppkommer giftiga ångor och tät rök från isoleringsmaterial av plast. Sikten i byggnaden försämras så att människor förlorar orienteringen och försätts i fara inom tre minuter. Dessvärre drabbas 70 % av offren av konsekvenserna av rök- och ångbildning. Rök och ånga transporterar värme och giftiga ämnen som gör det omöjligt att andas.” Förutom den mänskliga aspekten är de ekonomiska konsekvenserna av en brand vanligen mycket allvarliga. Mer än 70 % av de berörda företagen går i konkurs under de efterföljande åren. 

Socialt ansvar

Följderna av Grenfell-incidenten skulle ha blivit mindre dramatiska man inte hade använt brännbar isolering i den ventilerade fasaden. ”Hur hanterar man det om man är en av de personer som är ansvariga för konstruktionen”, frågar Peter retoriskt. ”Arkitekter, projektplanerare och byggare är ansvariga för att skapa säkra miljöer där människor kan bo och arbeta. Detta gäller särskilt för platser som sjukhus, skolor, daghem, vårdinrättningar och andra områden där många människor vistas.”

                  

FOAMGLAS®: ett säkert val

Där andra material bidrar till snabb spridning av brand och giftiga ångor, fungerar FOAMGLAS® cellglasplattor, som har den högsta europeiska klassificeringen A1 för brandskydd, som brandisolering genom att innesluta branden lokalt. Varje 50 mm isoleringsplatta av FOAMGLAS® ger ytterligare 30 minuter brandhärdighet. FOAMGLAS®-plattor har smältpunkt >1000 °C. 

(DIN 4102-17, med tjocklek > 80 mm).

I händelse av brand: 

- cellglas är oantändligt 

- ingen avgivning av giftig rök eller ånga  

- ingen tät rök 

- inga farliga brinnande droppar 

FOAMGLAS® är medlem av FSE (Fire Safe Europe). Engagerade specialister har främjat och arbetat för att förbättra känslighet och uppmärksamhet kring brandskydd. 

FOAMGLAS®: ett smart val 

Förutom sina flamskyddande egenskaper har FOAMGLAS® många goda egenskaper i fråga om hållbarhet och isolering. Med T3+ och den nya, förbättrade isoleringsförmågan med lambda 0,036 W/(m•k), finns det ingen ursäkt för att inte välja säkerhet.                                                                 

Vi finns på SMARTA STÄDER, Kista mässan, Stockholm

Från och med 22-23 November är du välkommen att besöka oss i monter C:15 och lära känna oss och vår produkt. 

Mer information om FOAMGLAS® och dess unika egenskaper finns på https://se.foamglas.com/sv-se/homepage 

Peter Hellqvist, Försäljningsdirektör, FOAMGLAS Nordic AB, tel. 0733 - 44 24 26. peter.hellqvist@foamglas.se

Björn Ask, Marknadschef,  FOAMGLAS Nordic AB, tel. 0701 – 48 91 46. bjorn.ask@foamglas.se

FOAMGLAS® tillverkas av Pittsburgh Corning, världens främsta producent av cellglasisolering som ägs av Owens Corning med säte i Toledo,USA. I Europa är man representerade av egna försäljningsbolag och agenter och med huvudkontor i Belgien. Bolaget har i produktionsenheter i Belgien och Tjeckien. I Norden representeras företaget av dotterbolaget FOAMGLAS Nordic AB med säte i Stenkullen utanför Göteborg . Hemsida: www.foamglas.se och www.koljern.se

Dokument & länkar

Citat

Sedan 1942 har FOAMGLAS® tillverkat isoleringsplattor av glas och har som målsättning att främja användning av brandsäkra byggmaterial
Peter Hellqvist