Internationell marknad väntar för svensk byggelementteknik som löser nivåskillnadsproblem med takterasser

En svensk byggelementteknik löser de nivåskillnadsproblem som i många år varit vanliga vid nybyggnation av takvåningar med indragna terasser. Tekniken heter Koljern och har bland annat valts vid ett aktuellt byggprojekt i Eslöv. På den stora byggmässan BAU 2015 i München i januari väckte Koljern stor uppmärksamhet. Företaget bakom tekniken, Foamglas Nordic och koncernen Pittsburgh Corning Europe SA/NV, ser en stor internationell marknadspotential.

KOLJERN- terrasselement som sparar 50 % i bygghöjd

Byggelementtekniken Koljern stod i fokus när SVT sände TV-programmet ”Husdrömmar” den 9 februari (länk till programmet nedan). Till byggnationen av en villa i Sollentuna valdes Koljerns byggelement med Foamglas cellglasisolering till bland annat grunden, ytterväggarna och taket. Tekniken har från början utvecklats för villor men flerbostadshus blir ett allt vanligare användningsområde.

Tekniken bygger på att Foamglas cellglasisolering sammanfogas med U-plåtbalkar och plåtvinklar till självbärande byggelement med mycket god isoler- och bärförmåga. Koljern kan användas som takterasselement, betongfri bottenplatta, utfackningsväggar, källarväggar, tak och även hela hus genom sammanfogning av element. 90 % av byggelementen utgörs av Foamglas cellglasisolering.

Att Koljerns takterasselement endast är 25 cm höga innebär en höjdbesparing på minst 50 % jämfört med traditionella takterasskonstruktioner. Därmed minskar behovet drastiskt när det gäller att ta hand om höjdskillnader och teknikens fördelar utnyttjas vid Kv Målaren som är ett flerbostadshus i Eslöv som ska stå klart 2016.

- Med traditionella metoder kan de bli väldigt höga kostnader för indragna takterasser. I kvarteret Målaren är det cirka 170 kvm takterasser och hade vi valt det vanliga sättet att konstruera och bygga takterasserna skulle det ha lett till att vi tvingats bygga upp 1 100 kvm lägenhetsyta för att jämna ut höjdskillnaden. Dessutom hade vi tvingats till dyrbara höjningar av trapphuset.

Det säger Anders Lim Nilsson på företaget StatikDesign som på uppdrag av byggherren Bert Andersson Fastighets AB och Strängbetong bland annat haft ansvar för projektering av stommen med montageritningar samt framtagande av underlag till elementritningar.

Peter Hellqvist som är försäljningsdirektör på Foamglas Nordic bekräftar att intresset för Koljern växer snabbt. En anledning är att tekniken löser nivåskillnadsproblematiken vid byggnation av takterasser. Marknadspotentialen för Koljern bedöms som betydande och ambitionen är också att utveckla exporten.

- Mässan BAU var ett första steg ut i Europa för Koljern som är ett strategiskt viktigt satsningsområde för vår koncern. Den europeiska marknaden är stor och att finns ett behov av nya lösningar som förenklar bostadsproduktionen, effektiviserar byggprocessen och sänker kostnaderna. Något som imponerade på många mässbesökare var hur snabbt montaget går med de prefabricerade Koljern-elementen och att vår cellglasisolering har kvar 100 % av isolerförmågan efter mer än 50 år.

Detta pressmeddelande är ett sammandrag av en artikel om Koljern som finns för läsning och nedladdning på http://www.foamglas.se/dokumentation/artiklar/

Koljern i SVT:s program Husdrömmar:   http://www.svtplay.se/video/2660076/husdrommar/husdrommar-sasong-2-avsnitt-2

Peter Hellqvist, Försäljningsdirektör, Foamglas Nordic AB, tel 0733-44 24 26,  peter.hellqvist@foamglas.se

Björn Ask, Sälj- och marknadschef, Foamglas Nordic AB, tel 0701-48 91 46, bjorn.ask@foamglas.se

Fakta om byggelementtekniken Koljern och cellglasisoleringen Foamglas

Koljern-tekniken är en prefabricerad elementbyggnadsteknik som möjliggör energisnåla, fukt-, skadedjurs- och brandsäkra byggnader som bibehåller sina egenskaper hela byggnadens livslängd. Tekniken har utvecklats till att omfatta takterasselement och element till väggar, tak och hela hus. Koljern-elementen tillverkas normalt i bredder på upp till 2,4 meter och kan produceras som grundelement i längder upp till 12 meter och som fribärande element på upp till 9 meter för tak och terasser.

Elementen består av ett ramverk av plåtlättbalkar som sammanfogas runt en kärna av Foamglas-isolering. 90 % av ett Koljern-element består av isolering och moderelementen kläs även med isolering för att inte plåtlättbalkarna ska exponeras och bilda köldbryggor. Cellglasisoleringen från Foamglas tillverkas genom jäsning av återvunnet glas och är helt fritt från miljöskadliga ämnen. Isoleringen är vatten- och ångtätt, har hög tryckhållfasthet, är obrännbart och dimensionsstabilt, har hög beständighet mot angrepp från gnagare och myror samt en teknisk livslängd på över femtio år med bibehållen isolerförmåga.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Med traditionella metoder kan de bli väldigt höga kostnader för indragna takterasser. I kvarteret Målaren är det cirka 170 kvm takterasser och hade vi valt det vanliga sättet att konstruera och bygga takterasserna skulle det ha lett till att vi tvingats bygga upp 1 100 kvm lägenhetsyta för att jämna ut höjdskillnaden. Dessutom hade vi tvingats till dyrbara höjningar av trapphuset.
Anders Lim Nilsson