Myrsäker isolering

Report this content
Genom att ersätta EPS och XPS isolering med FOAMGLAS isolering i byggnader kan risken med angrepp från myror minskas, enligt en ny rapport från Norska Folkhälsoinstitutet.


Bild: Kenneth Ervik

I en nyligen publicerad undersökning från det Norska Folkhälsoinstitutet så framgår det att plastbaserade isolermaterial såsom t.ex EPS och XPS är material som myror bygger bo i. Följden blir att isolerförmågan reduceras och även att konstruktioner kan kollapsa
. I Norge rapporteras om mellan 1200-1500 fall per år med angrepp från myror i byggnader . Detta behandlas i dag med hjälp av olika insektsgifter.  Myror är svåra att hitta och det tar oftast flera år innan problemet uppdagas, med följd att det blir svårt att utrota. 

-       Vi kan nu dokumentera att isoleringsmaterial av plast, som exempelvis Cellplast (EPS) och Extruderad Polystyren plast (XPS), ger myror både enkel tillgång till byggnader och en plats som de gillar att bygga bo i. Hästmyror kan gnaga sönder isolermaterial så att isoleringsförmågan reduceras och i värsta fall så kan bärverk kollapsa, säger Anders Aak , Forskare på Norska Folkhälsoinstitutet.

Skadedjursbekämpningsfirmor bekämpar flera tusen angrepp från myror per år på den norska marknaden, med följd att väggar och golv får rivas och att det sker besprutning av insektsgifter i skolor, daghem och bostäder. Detta kan nu undvikas.

-       Vår undersökning påvisar att det finns bara ett isoleringsmaterial, FOAMGLAS, som myror inte gör någon som helst skada på. Det var det enda materialet i testerna som de inte kunde gnaga sig igenom, säger säger Anders Aak , Forskare på Norska Folkhälsoinstitutet

Länk till undersökningen på Norska Folkhälsoinstitutets webb sida:För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hellqvist, Försäljningsdirektör, FOAMGLAS Nordic AB, tel. 0733 - 44 24 26.

Björn Ask, Sälj- och Marknadschef, FOAMGLAS Nordic AB, tel. 0701 - 48 91 46.

FOAMGLAS tillverkas av Pittsburgh Corning, världens främsta producent av cellglasisolering som ägs av PPG Industries and Corning Glass i USA. I Europa är man representerade av egna försäljningsbolag och agenter och med huvudkontor i Belgien. Man har produktionsenheter i Belgien, Tyskland och Tjeckien. I Norden representeras företaget av dotterbolaget FOAMGLAS Nordic AB med säte i Stenkullen utanför Göteborg. Hemsida:
www.foamglas.se

Media

Media

Dokument & länkar