Obrännbara och vattentäta FOAMGLAS ger bestående fasadisoleringslösningar i hållbara byggnader

Under de senaste åren har det i svenska media vid ett antal tillfällen debatterats om risker och problem med enstegstätade fasader med cellplast som isolermaterial. Tekniken och materialet har använts i decennier och i Sverige uppskattas miljontals kvadratmeter fasadkonstruktioner ha så kallad luftad cellplast. Brand- och fuktproblemen med cellplast har i debatten kallats en potentiell framtida byggskandal och många experter har efterlyst en bredare samhällsdebatt om cellplastens nackdelar. Sedan många år finns dock ett alternativ till cellplast på marknaden som både är obrännbart och vattentätt. Det heter FOAMGLAS cellglasisolering och detta isolermaterial uppfyller alla de krav som ställs på säkrare, mer energisnåla och mer bestående byggkonstruktioner.

Bildtext: Grön fasad ovan på FOAMGLAS isolering

Bild. Pittsburgh Corning Europé SA/NV

FOAMGLAS är ett cellglasisoleringsmaterial som jämfört med traditionella isolermaterial som cellplast och mineralull har extremt goda ålders- och beständighetsegenskaper. Materialet framställs av returglas samt kol och innehåller miljontals hermetiskt slutna glasceller.

Några exempel på FOAMGLAS unika egenskaper är att det är helt vattentätt och inte absorberar fukt. Tack vare materialstrukturen har materialet både isolering och ångspärr i ett enda skikt.

Eftersom materialets huvudkomponent är glas brinner det inte och FOAMGLAS är klassificerat enligt brandsäkerhetsklass EN 13501:A1. En viktig fördel ur brandsäkerhetssynpunkt är att cellglasisoleringen förhindrar att elden sprids till en byggnads ventilationskanaler. Andra fördelar är att cellglasisoleringen klarar hög tryckbelastning under lång tid utan att deformeras och materialet kan därför med fördel användas som lastbärande isolering. Att FOAMGLAS är oorganiskt gör att materialet är skadedjurssäkert och eliminerar risken för de rötskador och påverkan från skadedjur som finns med andra isolermaterial.

Visar att det går att förena höga krav på design, säkerhet och hållbara byggnader

FOAMGLAS marknadsför i Norden av Foamglas Nordic AB. Företaget är ett dotterbolag till Pittsburgh Corning Europé S.A./N.V. ingående i Pittsburgh Corning som är världens främsta producent av cellglasisolering. Runt om i Europa, och i övriga världen, har intresset för cellglasisoleringen snabbt ökat de senaste åren. En anledning är de nämnda fördelarna med materialet, men också mångsidigheten och det faktum att materialet väl motsvarar dagens krav på hållbara byggnader. Under 2015 lanserade Foamglas Nordic en 50-årig materialgaranti för FOAMGLAS vilket företaget är ensamt om på marknaden.

I Sverige har FOAMGLAS också väckt uppmärksamhet då det utgör 90 % av den patenterade byggelementtekniken KOLJERN. Tekniken används bland annat som takterasselement och dessa ger en höjdbesparing på 50 % eller mer jämfört med traditionella takterasskonstruktioner. Några fördelar är att behovet av att ta hand om höjdskillnader mellan terrass och lägenhet minskar drastiskt, och att det blir lättare att hålla en tillåten byggnadshöjd. Ett exempel på aktuellt byggprojekt i Sverige där KOLJERN förenklat för en bostadsutvecklare vid konstruktionen av indragna terasser är två nya bostadshus i Eslöv. Genom att välja KOLJERN har man inte behövt bygga upp ca

1 100 kvm lägenhetsyta för att jämna ut nivåskillnaden mellan takterasser och lägenhetsgolv. Konstruktionen har förenklats och kostnadsbesparingen är betydande.  

Andra exempel på referensprojekt som illustrerar mångsidigheten hos FOAMGLAS är att det använts för att isolera taket på Kungliga Biblioteket i Köpenhamn, möjliggjort konstruktionen av ett s k Grönt tak på shoppingcentret Emporia i Malmö och att det använts för invändig isolering vid hoppanläggningen Holmenkollen i Norge och i yttertaket på Dunkers Kulturhus i Helsingborg. FOAMGLAS valdes också som fasadisolermaterial till Tietgens ärgelse i Köpenhamn och på NORDBYGG 2016 är FOAMGLAS fördelar som fasadisolering ett centralt tema i Foamglas Nordics monter.

-          Vi tycker det är hög tid att i ännu högre grad än tidigare sätta fokus på viktiga frågor runt valet av fasadisoleringsmaterial och fasadkonstruktioner. Debatten om brand- och fuktproblem har pågått i några år nu och det i kombination med de krav som ställs på hållbara byggnader gör att vi ännu starkare vill lyfta fram FOAMGLAS fördelar vid fasadisolering. Att cellglasisoleringen är obrännbar och eliminerar alla problem med fukt är givetvis tunga argument, men det finns fler. Ett exempel är att FOAMGLAS som fasadisoleringssystem kan monteras direkt på isoleringsskiktet vilket ger en fullständig lufttäthet. Det innebär att ventilationsutrymmet som krävs vid användning av cellplast undviks. Utrymmesvinsterna blir betydande och detta med bibehållen isoleringskapacitet. Att tuffa brandskydds- och energikrav uppfylls med FOAMGLAS och att materialet möjligggör ett nytänkande design- och arkitekturmässigt är också något vi kommer att informera om. Min förhoppning är att NORDBYGG 2016 kan bli något av ett startskott för en bredare debatt om de krav som måste ställas på framtidens isolermaterial. Vi menar att det är hög tid för det, säger Peter Hellkvist försäljningsdirektör Foamglas Nordic AB.

Peter Hellqvist, Försäljningsdirektör, FOAMGLAS Nordic AB, tel. 0733 - 44 24 26. peter.hellqvist@foamglas.se

Björn Ask, Marknadschef,  FOAMGLAS Nordic AB, tel. 0701 – 48 91 46. bjorn.ask@foamglas.se

FOAMGLAS® tillverkas av Pittsburgh Corning, världens främsta producent av cellglasisolering som ägs av PPG Industries and Corning Glass i USA. I Europa är man representerade av egna försäljningsbolag och agenter och med huvudkontor i Belgien. Bolaget har produktionsenheter i Belgien och Tjeckien. I Norden representeras företaget av dotterbolaget FOAMGLAS Nordic AB med säte i Stenkullen utanför Göteborg och med produktion av KOLJERN® - miljö- och klimatsmarta byggelement i Kvissleby utanför Sundsvall. Hemsida: www.foamglas.se och www.koljern.se

Taggar:

Om oss

Owens Corning är en global ledare inom bygg- och industrimaterial. Företagets tre integrerade affärsområden arbetar hängivet med utveckling och tillverkning av ett brett utbud av isolerings- och takmaterial och glasfiberkomposit. Tack vare 19 000 talangfulla anställda i 33 länder kan Owens Corning erbjuda innovativa produkter, produktionsteknik och hållbara lösningar som fokuserar på energieffektivitet, produktsäkerhet, förnybar energi, hållbar infrastruktur och arbetsproduktivitet. Dessa lösningar utgör en väsentlig skillnad för företagets kunder och gör världen till en bättre plats. Företaget, med säte i Toledo i Ohio, USA, redovisade en omsättning för 2019 på $7,2 miljarder. Företaget grundades 1938 och har varit ett Fortune 500®-företag 65 år i rad. För mer information, gå in på www.owenscorning.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

FOAMGLAS® tillverkas av Pittsburgh Corning, världens främsta producent av cellglasisolering som ägs av PPG Industries and Corning Glass i USA. I Europa är man representerade av egna försäljningsbolag och agenter och med huvudkontor i Belgien. Bolaget har produktionsenheter i Belgien och Tjeckien. I Norden representeras företaget av dotterbolaget FOAMGLAS Nordic AB med säte i Stenkullen utanför Göteborg och med produktion av KOLJERN® - miljö- och klimatsmarta byggelement i Kvissleby utanför Sundsvall. Hemsida: www.foamglas.se och www.koljern.se
Twittra det här

Citat

- Vi tycker det är hög tid att i ännu högre grad än tidigare sätta fokus på viktiga frågor runt valet av fasadisoleringsmaterial och fasadkonstruktioner. Debatten om brand- och fuktproblem har pågått i några år nu och det i kombination med de krav som ställs på hållbara byggnader gör att vi ännu starkare vill lyfta fram FOAMGLAS fördelar vid fasadisolering. Att cellglasisoleringen är obrännbar och eliminerar alla problem med fukt är givetvis tunga argument, men det finns fler. Ett exempel är att FOAMGLAS som fasadisoleringssystem kan monteras direkt på isoleringsskiktet vilket ger en fullständig lufttäthet. Det innebär att ventilationsutrymmet som krävs vid användning av cellplast undviks. Utrymmesvinsterna blir betydande och detta med bibehållen isoleringskapacitet. Att tuffa brandskydds- och energikrav uppfylls med FOAMGLAS och att materialet möjligggör ett nytänkande design- och arkitekturmässigt är också något vi kommer att informera om. Min förhoppning är att NORDBYGG 2016 kan bli något av ett startskott för en bredare debatt om de krav
Peter Hellqvist