Svensk bygginnovation går på export och skapar nya arbetstillfällen i Sverige.

Isolerings producenten, FOAMGLAS Nordic AB har via sitt moderbolag Pittsburgh Corning Europé SA/NV i Belgien, från MRD Sälj och Bygg AB, förvärvat det svenskutvecklade patentet, KOLJERN® - tekniken.  Med KOLJERN® - tekniken så skapas miljö- och klimatsmarta byggelement och Nära Noll Energi hus (NNE-teknik).

                                      

Villa söder om Sundsvall som är byggd helt med KOLJERN® - tekniken.

Bild: Åke Mård

Försäljning och tillverkning av KOLJERN®-element   kommer att ske i FOAMGLAS Nordic ABs regi. Tillverkningen uppe i Kvissleby   utanför Sundsvall kommer att vara kvar och även utvecklas. Planer finns även   på att inom kort starta upp ytterligare en produktionsenhet i Södra Sverige.   I en förlängning kommer det även bli aktuellt med att exportera KOLJERN®-tekniken   till Pittsburgh Corning Europes egna dotterbolag och agenter som verkar över   hela världen.

-       Med en ökad efterfrågan på energisnåla byggnader ser en stor marknads-potential med KOLJERN®- tekniken och tror att detta kan skapa ett 10-talet arbetstillfällen på sikt. Vi ser stora synergieffekter i att nyttja våra inarbetade försäljningskanaler för att fortsätta vår tillväxt på i första hand den Skandinaviska marknaden men även ute i världen via våra systerbolag, säger Peter Hellqvist, Försäljningsdirektör FOAMGLAS Nordic AB.

KOLJERN® - tekniken bygger på att cellglasisolering (FOAMGLAS®) sammanfogas med U-plåtbalkar och plåtvinklar till självbärande byggelement som kan användas till utfackningsväggar, tak och grundelement samt större och mindre huskonstruktioner.

Med FOAMGLAS® isolering som kärnmaterial skapas ett brand- och fuktsäkert byggelement som är helt luft- och ång tätt med en mycket god förmåga att motstå bränder och med en teknisk livslängd på minst 60 år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hellqvist, Försäljningsdirektör, FOAMGLAS Nordic AB, tel. 0733 - 44 24 26.

Åke Mård, VD, MRD Sälj och Bygg AB, tel. 070 – 576 03 92.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hellqvist, Försäljningsdirektör, FOAMGLAS Nordic AB, tel. 0733 - 44 24 26.

Åke Mård, VD,  MRD Sälj och Bygg AB, tel. 070 – 576 03 92.

FOAMGLAS® tillverkas av Pittsburgh Corning, världens främsta producent av cellglasisolering som ägs av PPG Industries and Corning Glass i USA. I Europa är man representerade av egna försäljningsbolag och agenter och med huvudkontor i Belgien. Bolaget har produktionsenheter i Belgien och Tjeckien. I Norden representeras företaget av dotterbolaget FOAMGLAS Nordic AB med säte i Stenkullen utanför Göteborg och med produktion av miljö- och klimatsmarta byggelement i Kvissleby utanför Sundsvall. Hemsida: www.foamglas.se

Mer om KOLJERN® - Miljö- och klimatsmarta byggelement finns att hitta på www.koljern.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Med en ökad efterfrågan på energisnåla byggnader ser en stor marknads-potential med KOLJERN®- tekniken och tror att detta kan skapa ett 10-talet arbetstillfällen på sikt. Vi ser stora synergieffekter i att nyttja våra inarbetade försäljningskanaler för att fortsätta vår tillväxt på i första hand den Skandinaviska marknaden men även ute i världen via våra systerbolag
Peter Hellqvist